Marinetelegrafen April Kvartal 2019

Stemningsbilleder
Leder
Nekrolog
Formanden har ordet
Mønstring og frokost
Hvide Sande
Kirkeskibe
Bonavista
Skibslauget Mjølner og åbent skib
Nyt fra havnen
Marstal Motorfabrik
Rumregatta


Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunk eller holdning.

Marinetelegrafen april kvartal 2019

Stemningsbilleder

Skulle du ikke lige have opdaget det, så er foråret kommet til Ærø. Både til lands og til vands.

Billedet til venstre er af foreningens hus set på baggrund af nogle skønt blomstrende frugtræsgrene

den 29/3 2019.

Billedet af M/S Mjølner, da den passerede Marstal ude i sejlrenden er taget den 15/4 2019.

Leder

April kvartals leder vil ikke omhandle Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april, for der er vi ikke inviteret med, men vi kan da sige TILLYKKE til Dronningen. Også et tillykke til den nye bestyrelse som blev valgt på vores generalforsamling den 2. februar. Tillykke med de forårsarrangementer vi har stået igennem. Klipfiskespisning, som er flyttet til foråret, var en dag mange havde set frem til den 15. marts.

Vi har haft besøg af Brøndby Marineforening, og vi ser frem til at se kammeraterne fra Svendborg i maj måned. Vi skal på stranden og koge æg og hygge os med ligesindede, og gamle Ærøboer som kommer hjem den lørdag.

Marineforeningen var repræsenteret ved ankomsten og overbringelsen af de to nyligt hjemkomne kirkeskibe. De blev på behørig vis transporteret fra Marstal kirke til Kapellet på Ommelsvejen, hvor de får en ny plads. 

Bonavista bliver nok det helt store tilløbsstykke på Marstal havn den 18. maj, hvor den skal overdrages fuldt rigget og atter godkendt til sejlads.

Søndag den 22. april (i den udsendte kalender er dagen sat til den enogtyvende april, men bestyrelsen har flyttet dagen til d. 22/4) er der mønstring og frokost i vores fine hus i Strandstræde og vi må håbe at der bliver et stort fremmøde på dagen da vi fejrer stiftelsesdagen denne dag.

Vi er mange som ser frem til Prins Joachim fødselsdag fredag den 7. juni. Vi fejrer ham med en lille grillfest – vores sommerfest – som plejer at være et tilløbsstykke med god mad og en lige så god kammeratlig stemning.

Udviklingen på Marstal havn tegner i retningen af investeringer i beddingerne. I hvert fald i den ene. Der er tiltag til at lave en ”skonnert pier” der hvor flydedokken havde sin plads. Det vil kunne give et par hundrede meter mere oplægger og udrustnings kaj. Mon ikke vi vil se Marstal havn som en ny skonnerthavn i fremtiden.

Læs om havnen under punktet ”Nyt fra Havnen”.

Motorfabrikken snurrer på bedste vis, og smøres med alt det bedste de kan finde, så det giver stor aktivitet og midler til de tre pigers ideer. Dejligt at se at initiativet ikke bliver bremset og sat i tomgang. Mere om dette i bladet.

Redaktøren og bladudvalget har modtaget en mulighed for at inviterer forenings medlemmer en tur til København for at påmønstre det gode skib ”

http://www.pederskram.dk/

En gang i efteråret, så du kan godt overveje at pakke køjesækken til et par dages ophold ombord.

Skibet ejes og drivet i dag af Fonden Peder Skram som blev stiftet i 1995. Hvis du kikker på www.Pederskram.dk vil du kunne få et indtryk af eller indblik i hvad de tumler med. Mere om det i næste medlemsblad.

Foreningens søndage – særligt den første søndag i måneden, hvor kabyssen disker op med lidt spiseligt – er stadig en god mulighed for få en god snak med gamle kollegaer eller venner fra søen, så mød op. Dørene åbnes 10:00.

God påske til alle med håbet om et dejligt forår slutter jeg her.


Peter Carlsen, Marstal, sømand i ordets bedste betydning er taget ud på sin sidste udmønstring.

Opvækst på Thurø og senere Birkholm og dermed fortrolighed med vind, vejr og joller, gjorde valget som sømand til en naturlig ting. Sejlads i Øhavet blev udvidet med fart på alle have som skibsfører i den marstalske coasterflåde, ofte med hustruen Kirsten som hovmester om bord. Peter fik foden på eget dæk, da han overtog M/S LINDHOLM. Her har mangt et ungt menneske fået en god oplæring i søens verden under trygge forhold.

Peter gik aldrig rigtig i land efter pensionering. Hvis Kirsten og Peter ikke var på tur i deres lystfartøj, var han om bord for at ordne praktiske ting på SAMKA, hvor han var chefskipper.

Med Peters bortgang har dansk coasterfart mistet en djærv repræsentant for den danske skipperstand.

Vi, der har kendt Peter, vil mindes ture på søen og anduvning af pladser under vanskelige besejlingsforhold, klaret med ro og lune af en skipper, der mestrede sin håndtering.


Æret være Peters minde!


Med venlig hilsen

Ole Stryn

Formand

Nekrolog

Formanden har ordet.

Halløj Folkens!


Jeg vil gerne takke for den tillid, der blev vist mig ved mit genvalg på generalforsamlingen den 2. februar.

De planlagte aktiviteter og den daglige drift kører fint under ledelse af bestyrelsen godt bistået af Tordenskjold og et fremragende forplejningshold i kabyssen.

 

Skulle der være nogen af jer medlemmer der kunne tænke sig jobbet som Banjemester så kontakt mig, ligeledes mangler vi stadig et par ekstra hænder i Tordenskjold, så I skal ikke holde jer tilbage.

Bestyrelsen har, ud over det almindelige foreningsarbejde, været i gang med at arrangere en bustur til Hvide Sande Værft for at se ÆrøXpressen med efterfølgende frokost i Hvide Sande Marineforening. Dette arbejde er endt med, at turen skal løbe af stablen sidst i august. Da skulle bygningen være så langt fremme at den er et besøg værd. Mere herom i Marinetelegrafen.

 

Her i foråret er der 4 ting som løber af stablen 1.: Marstal Marineforenings stiftelsesdag d. 22. april. 2.: Den 5. maj vil bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at møde op og deltage i marchen gennem byen sammen med skipperforeningen til krigs mindesmærkerne på havnen og ved Kirken, hvor vi vanen tro markerer Danmarks befrielse med kransenedlæggelse. Det skylder vi dem der blev derude.                      3.: Sendemandsmøde i Randers d. 18. maj. Marstal Marineforening deltager med 3 mand. 4.: Den 6. juni er det 75 år siden, at invasionen (D-dag) fandt sted.

Derudover fik vi besøg af Brøndby Marineforening d. 5. april og Svendborg Marineforening kommer d. 9. maj til et besøg på Marstal Motorfabrik og dernæst frokost i Marinestuen. Skulle nogen af medlemmerne have lyst til at hjælpe med serveringen, så skal I ikke holde jer tilbage.

Jeg glæder mig til at se jer alle i Marinestuen generelt, og særligt d. 22/4 til Mønstring.


Med venlig hilsen

Ole Stryn

Formand

Mønstring og frokost

Mandag den 22/4 klokken 10:00 Servering kl. 11:30 er der som annonceret Mønstring med efterfølgende frokost.


Kabyssen disker op med lun buffet

Hvide Sande


Som nævnt under "Formanden har ordet, så har der været arbejdet for at arrangere denne tur til Hvidesande.


Herunder ser du turens program og nærmere betingelser omkring tilmelding.

Kirkeskibe


 

Modelskibsbygger Fritz Jørgensen har igen i 2018 restaureret kirkeskibe, som han overhaler på sit værksted på Frederiksøen, Svendborg. Fritz har så ledes dokket R. W. RASMUSSEN og GEORG STAGE, der hænger i henholdsvis Brobyværk Kirke og Søllinge Kirke, og CHRISTIAN, der hører hjemme i V. Aaby Kirke. CHRISTlAN, var den første nybygning søsat i Danmarks som sejlskib med hjælpemotor. I værket Fra Sejl til Diesel, står der, at det skulle være EMMY af Svendborg, bygget 1906, der var den første.

Men der er altså tremastet klipperbygget sletskonnert CHRISTIAN af Bogense, bygget af Hoffmann i Fjellebroen 1904, der skriver dette stykke søfartshistorie, som bemærket i bogen Skibet (Marstal Søfartsmuseum 1992). Af Flagbogen (Dansk Skibsregister) 1905 fremgår det at CHRISTIAN havde en motor på 22 HK.

Manden, der i sin tid byggede kirkeskibet var »Mølleborg«- Hansen, der var kyndig rundviser på Marstal Søfartsmuseum i mange år efter at han var gået i land bl.a. som fører af flere af marstalflådens sejlskibe. Jo det søværts forbinder.

Ejner Sillemann har haft en meget stor kirkeskibsmodel inde på sit lille modelværksted på Søfartsmuseet for rengøring og overhaling, det drejer sig om en tremastet jagtbygget bramsejlsskonnert MARSTAL, der i 1934 blev bygget af skibsbygmester Gorm Clausen efter tegninger til den af ham i 1902 i Marstal byggede YRSA, der dog var rigget som tremastet topsejlsskonnert. I den udgave hænger den i Marstal Kirke. Den aktuelle model var i 1934 blevet skænket til Absalons Kirke i København. Denne kirke, der oprindelig var af træ, blev murstensnybygget netop i 1934 takket være bidrag fra forskellige menigheder, især fra Marstal og Svendborg. En af foregangsmændene for indsamlingerne var pastor Krarup Hansen, Marstal, der samtidigt tog initiativ til at få bygget det pågældende kirkeskib til kirken.

Absalons Kirke blev nedlagt i 2014 og den flotte model blev stuvet af vejen. Takket være museumsfrivillig Gunner Egholm Rasmussen, der i sin grundige research bl.a. i gamle aviser fandt skibsmodellen og dens skæbne, kom modellen tilbage til Marstal i 2018 efter at Gunner havde allieret sig med Marstals nuværende præst Regnar Møller Nielsen. Modellen bliver ophængt i kirkegårdskapellet på Marstal Kirkegård. Modelskibsbyggerne bidrager gennem deres arbejde med et ikke ubetydeligt beløb til museets drift."

Kirkeskibe.

 

Modelskibsbygger Fritz Jørgensen har igen i 2018 restaureret kirkeskibe, som han overhaler på sit værksted på Frederiksøen, Svendborg. Fritz har så ledes dokket R. W. RASMUSSEN og GEORG STAGE, der hænger i henholdsvis Brobyværk Kirke og Søllinge Kirke, og CHRISTIAN, der hører hjemme i V. Aaby Kirke. CHRISTlAN, var den første nybygning søsat i Danmarks som sejlskib med hjælpemotor. I værket Fra Sejl til Diesel, står der, at det skulle være EMMY af Svendborg, bygget 1906, der var den første.

Men der er altså tremastet klipperbygget sletskonnert CHRISTIAN af Bogense, bygget af Hoffmann i Fjellebroen 1904, der skriver dette stykke søfartshistorie, som bemærket i bogen Skibet (Marstal Søfartsmuseum 1992). Af Flagbogen (Dansk Skibsregister) 1905 fremgår det at CHRISTIAN havde en motor på 22 HK.

Manden, der i sin tid byggede kirkeskibet var »Mølleborg«- Hansen, der var kyndig rundviser på Marstal Søfartsmuseum i mange år efter at han var gået i land bl.a. som fører af flere af marstalflådens sejlskibe. Jo det søværts forbinder.

Ejner Sillemann har haft en meget stor kirkeskibsmodel inde på sit lille modelværksted på Søfartsmuseet for rengøring og overhaling, det drejer sig om en tremastet jagtbygget bramsejlsskonnert MARSTAL, der i 1934 blev bygget af skibsbygmester Gorm Clausen efter tegninger til den af ham i 1902 i Marstal byggede YRSA, der dog var rigget som tremastet topsejlsskonnert. I den udgave hænger den i Marstal Kirke. Den aktuelle model var i 1934 blevet skænket til Absalons Kirke i København. Denne kirke, der oprindelig var af træ, blev murstensnybygget netop i 1934 takket være bidrag fra forskellige menigheder, især fra Marstal og Svendborg. En af foregangsmændene for indsamlingerne var pastor Krarup Hansen, Marstal, der samtidigt tog initiativ til at få bygget det pågældende kirkeskib til kirken.

Absalons Kirke blev nedlagt i 2014 og den flotte model blev stuvet af vejen. Takket være museumsfrivillig Gunner Egholm Rasmussen, der i sin grundige research bl.a. i gamle aviser fandt skibsmodellen og dens skæbne, kom modellen tilbage til Marstal i 2018 efter at Gunner havde allieret sig med Marstals nuværende præst Regnar Møller Nielsen. Modellen bliver ophængt i kirkegårdskapellet på Marstal Kirkegård. Modelskibsbyggerne bidrager gennem deres arbejde med et ikke ubetydeligt beløb til museets drift."

Denne tekst er velvilligt stillet til rådighed af Marstal Søfartsmuseum


Jens Weiss

Herunder ses først billeder fra ceremonien i kirken og i kapellet,

dernæst processionen til kapellet,

og til slut billeder af skibene ophængt i kapellet. 


Som et ekstra kuriosum får i også lidt baggrundshistorie om de to sidste modelskibsbyggere, der omtales i ovenstående tekst.


»Mølleborg«- Hansen


 En oplysning , som måske kommer lidt som en overraskelse for de fleste af læserne. Prøv om du kan spotte den på dette link.

Giver du op, så finder du svaret senere i dette nummer af Marinetelegrafen.


Ejner Sillemann


Her er det en avisartikel fra Fyns Amtsavis

Bonavista

Halløj og vel mødt på Marstal Havn!

Velkommen om bord på skonnert Bonavista.

Efter flere års restaurering er Nationalmuseets marstalskonnert fra 1914, Bonavista, atter rigget og søklar, takket være midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

I den anledning er der festligheder lørdag eftermiddag d. 18. maj ved Bonavista i Marstal Havn og i festtelt om aftenen.

Kl. 14.00 starter festlighederne på kajen og om bord på Bonavista.

I Eriksens Hal er der salg af kaffe/pandekager og øl/vand/vin.

På S-siden af Eriksens Plads forefindes bar med øl/vand/vin.

   På havneplads ved skibet og Eriksens Plads underholder Mike Hall & Beverly Maclean, New Foundland, Maries Festival Band, Marstal Småborgerlige Sangforening, Ansager Ny Drengekor, Kim og Finn, Carolinerkoret og Helge Engelbrechts orkester Neighbours & Friends med intermezzo af taler omkring 14.30. Fri adgang.

Der bliver åbent skib, når det varskoes.

 

Kl. 17.30 Åbner Festtelt, hvor der er aftenfestligheder
Adgangsbilletter: 200 kr., bestilling på museets tlf. 62 53 23 31

Kl. 18.00 Spisning: Skipperlabskovs, bestilling på samme nr. Musik: Maries Festival Band

Kl. 20.00 Koncert: Neighbours & Friends                                           Husk kontanter.

 

Hele dagen (kl. 10.00 - 17.30) er der åbent på Søfartsmuseet, gratis for medlemmer af museet ellers normal entré.

Mike Hall & Beverly Maclean spiller på Skipperkroen oppe i byen om aftenen.

 

Venlig hilsen Marstal Søfartsmuseum og Nationalmuseet

Skibslauget Mjølner og åbent skib

Skibslauget Mjølner.

M/S ”Mjølner" blev bygget til paketfarten fra Langeland til Svendborg og sejlede i perioden 1922 - 1929 to ugentlige ture fra Langeland. Den vigtigste last var levende svin til andelssvineslagteriet i Svendborg. Andre laster som kul, træ, cykler, stykgods samt passagerer.

 M/S "Mjølner" er en motorjagt, bygget til paketfart i 1922 hos den kendte skibsbygmester Ring-Andersen i Svendborg.  Ordet paket er ved at gå i glemmebogen, men for et par generationer siden foregik meget transport af gods i de danske farvande og Østersøen ad søvejen. Fra de store havne blev gods fordelt til de mindre havne med hjælp af en flåde af små skibe. Paketskipperne var havets fragtmænd.

Skibet er en fin repræsentant for de motorjagter der omkring 1. Verdenskrig vandt frem. Typen var baseret på de gamle sejlskibe, men bredere bagtil og med styrehus/maskinruf. Skibet sejlede i en årrække i paketfart mellem de Sydfynske øer, men blev senere solgt til Fejø, hvorfra den kom til at sejle med frugt.

Skibet lå i mange år uvirksomt hen i en krog af Københavns havn, da ejeren i 1990 besluttede sig til at overdrage den til Langelands Museum.

"Mjølner" blev overtaget af Langelands Museum i 1990. Museet har i en årrække arbejdet på at føre MJØLNER tilbage til sit oprindelige udseende. I 2004 blev rigningen ændret, så den nu er i overensstemmelse med den originale fra 1922. Skibet kan i dag have 20 passagerer om bord.

Skibsbevaringsfonden har pant i Mjølner, da fonden har ydet et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kroner til fartøjet. Skibsbevaringsfonden har derfor hidtil haft forkøbsret, men fonden har efter henvendelse fra Langeland Kommune afstået denne ret.

Paketskibet er trods sine mere end 90 år særdeles velholdt og ejes i dag af Skibslauget Mjølner, som tæller brave sømænd fra det sydfynske, blandt andet heraf nogle medlemmer af Marstal Marineforening, der har været med til at bevare det på Danske hænder.

Den 29. nov. 2018 afhold disse gode folk stiftende generalforsamling i Rudkøbing og den 18. feb. 2019 besluttede byrådet på Langeland at afhænde skibet til skibslauget for en krone med fri havne- og beddingsplads i kommunen.

Formanden for Skibslauget Mjølner blev Jørgen Rasmussen, en kendt Skipper fra færgen Skjoldnæs og han glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning.  

Han vurderer, at alene den fri liggeplads udgør en værdi på 8-10.000 kroner, penge, som lauget altså kan spare.

Mere end 70 mennesker viste 2018 interesse i at bevarer skibet. Men som det altid går med sådanne tiltag, faldt en del fra, og i dag tæller lauget 42 medlemmer. Nogle har tegnet sig for et medlemskab som på årsbasis udgør kr. 500. Andre har indbetalt en andel på kr. 2.500 til egne kapital i ”Skibslauget Mjølner.

Vil du støtte projektet kan du fremsende en indbetaling af kontingentet på bankkonto:  reg.nr. 5630 konto nr. 4 396 749 179.  Donationer er også meget velkomne.

Der holdes ”åbent skib” på havnen i Rudkøbing i alle påskedagene kl. 10-14, hvor medlemmer og andre interesserede er meget velkomne.


Se skibet her


Hilsen

Jens Weiss

Nyt fra havnen


Nu vi er ved havnen, så er det vel meget passende med nyt fra selve havnen.


I oktober kvartals udgave af Marinetelegrafen i 2017 bragte vi en artikel om Mortorfabrikken på Marstal havn.
Dengang var motorfabrikkens fremtid knap så stabil og komfortabel, som den ser ud til at være nu.

Meget forståeligt, da projektet omkring motorfabrikken trods alt var i sin tidlige opstart på det tidspunkt.

Meget er sket siden da, taget er renoveret, megen planlægning er faldet på plads, og flere af de visioner, der var i spil dengang, er nu kommet skridtet videre fra ”tegnebordet”, og er blevet til nye aktive initiativer.

En af visionerne var at skabe et videnscenter for maritim innovation og iværksætterfællesskab.

Til det formål har de tre ”mødre til initiativet” arbejdet på at skabe et netværk af ekspertise på området, der skal agere som støtte og fødselshjælpere for unge iværksættersjæle.

Disse tiltag rummes i et projekt med navnet ”Dynamo”.

Disse sjæle skal komme fra et opland, af undervisningsinstitutioner på flere områder. Tanken er, at unge fra undervisningsverdenen. Det vigtige er ikke hvilke uddannelser, disse unge er i gang med, men snarere, hvilke ideer disse unge måtte have.

Delmålet er, at de unge bliver guidet til at tænke den maritime verden ind i deres uddannelser, selv der, hvor det ikke ligger lige for. Simpelthen at tænke muligheder, frem for begrænsninger.

Selve hovedmålet er, at det skal munde ud i et nyt boost til de mindre øers maritime vækst.
Motorfabrikken rummer fine faciliteter, der kan understøtte sådanne iværksættertiltag, i og med, at man på fabrikken har et righoldigt udvalg af maskineri, der til fuldt ud kan opfylde de behov for f.eks. fremstilling af prototyper for disse kreative sjæle.

Der arbejdes til stadighed på at udvide det omtalte netværk, og at skabe kontakter i alle retninger, så har du nogle velegnede kontakter i dit netværk, eller sidder du med gode ideer til maritime vinkler på nogle områder, så tager man meget gerne imod dine oplysninger.

Du kan læse mere detaljeret om ”Dynamo” i de indsatte dokumenter.

Dertil kan nævnes, at Marstal Motorfabrik også deltager på dette års folkemøde, hvor der skal tales maritim udvikling og skabes kontakter.

Du kan altid kontakte Motorfabrikken på nedenstående kontaktmuligheder:

Tlf. nr.: +45 31500141

E-mail: info@motorfabrikkenmarstal.com

Marstal Motorfabrik

Rumregatta

Jeg lovede svaret på, hvad der gemte sig i baggrundshistorien om »Mølleborg«- Hansen,

Han var Marstal Marineforenings første formand.
Det var alt for denne gang.

Mvh.

Bladudvalget

Christian Ørndrup

Jens Weiss/ ansvarshavende redaktør