Foreningen


Foreningens oprettelseMARSTAL MARINEFORENING er en lokalafdeling af Danmarks Marineforening.


I Danmark fremkom der i 1909 forslag om oprettelse af en "flådeforening", hvis hovedopgave var støtte til- og propaganda for en modernisering af den danske flåde.
Den 14. april 1913 mødtes ca. 75 tidligere tjenestegørende i det gode gamle skib DANNEBROG årgang 1881 til en sammenkomst i anledning af deres 25-års jubilæum.


Under aftenens middag fødtes idéen om dannelse af en forening for gamle marinere.
Der afholdtes stiftende generalforsamling på

Hotel Phønix i København den 30. april 1913 -

Danmarks Marineforenings stiftelsesdato.


I de følgende år rejste en kreds af stifterne landet rundt og fik ved afholdelse af offentlige møder oprettet lokalafdelinger, hvor der var grundlag for det - først og fremmest i havnebyerne - og allerede i 1917 var der oprettet 22 lokale afdelinger, der tog navn efter den pågældende by.


Danmarks Marineforening har i dag 78 lokale afdelinger spredt rundt i landet - heraf to på Grønland. Foreningen har et samlet medlemstal på ca. 9.200 medlemmer.


MARSTAL MARINEFORENING blev stiftet 22. april 1945.

Marstal Marineforening

Strandstræde 47 A, 5960 Marstal

Telefon: 30 58 17 77

mail@marstalmarineforening.dk