Formål

Formål


Marineforeningens  formål er at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenestegørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.


Marineforeningens virke retter sig således mod hele

det maritime Danmark.


Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder.


1. Der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.


Eller


2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for               orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.Værdier


Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at siden vikingetiden har Danmark været en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet.

Yderligere hører den danske handelsflåde til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket medvirker til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med SØVÆRNET og SØFARTEN.


Marineforeningen lægger vægt på at bevare

god orlogsskik og at videreføre de gode maritime traditioner.


Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil.

Alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes hver gang med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges

1. vers af "Kong Christian". 

Dette afspejler foreningens store

respekt for fædreland, kongehus og søværn.En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.


Marstal Marineforening

Strandstræde 47 A, 5960 Marstal

Telefon: 30 58 17 77

mail@marstalmarineforening.dk