Året der gik 2019

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Året der gik 2019


Leder

Formanden har ordet

Besøg i foreningen

Julemarked

Tordenskjold

Fylla på Limfjorden

Bonavista

Præsten

Kassereren har ordet

Nye færger


Leder


Hvad fik vi så året til gå med?

Ja siden sidste generalforsamling, hvor vi var 200 medlemmer i Marstal Marineforeningen, er der pågået mange aktiviteter. Nu er man i gang med at beklæde den sidste gavl ved kabyssen. Det vil give en god besparelse på vores varmeregning. Der er indhentet tilbud på nye køleskabe og varmepumper luft/til luft.

Bladudvalget har udvidet sin besætning med forfatter Bent Staalhøj, som med stærke rødder til Ærø, har skrevet en spændende læsbar bog om sit lange liv.


Vi har her samlet et udpluk af hvad der er passeret i årets forløb.

Formanden har ordet


Julehilsen.

Vi ser lys og julepynt omkring os i denne mørke tid, det var tegn på at julen nærmede sig med raske fjed. Nu er julen overstået, og 2020 skimtes allerede i horisonten med nye udfordringer og aktiviteter til følge.

Året 2019 har været et godt og spændende år, hvor mange ting er faldet på plads til foreningens fordel. Bestyrelsen og en kreds af medlemmer har ydet det der skal til, for at den daglige drift, og diverse aktiviteter har kunnet afvikles på bedste vis. Det har medvirket til værdighed og respekt om vores forening. I årets løb var Marstal Marineforening bl.a. aktiv ved aflevering af skonnerten ”Bonavista” og til Fyn Rundt, hvor ca. 50 gamle sejlskibe anløb Marstal.


Jeg ønsker hermed Jer alle, med venner og familie en glædelig jul, samt et godt nytår med tak for det gamle år. De første arrangementer i 2020 bliver pudsedagen, fredag den 3. januar med gule ærter.Med venlig hilsen

Ole Stryn

Formand

Besøg i foreningen


Ærøboerne er ikke ene om at glæde sig over den genetablerede færgeforbindelse mellem de to havnebyer, Marstal og Rudkøbing.

Den samme glæde havde indehaverne af, og gæsterne på værtshuset -  Kasket Karl -  i Rudkøbing, Pernille og Torben Pryds. De og deres kunder har ved en indsamling givet et beløb til de krævede 1000 kroners aktier, og mandag den 1. januar 2019, kunne de sætte sig ned og tegne aktier for 15.000 kroner på kundernes og egne vegne i rederiet.

I dag søndag, var de så forbi Marstal. De ankom standmæssig med ÆrøExpressen søndag formiddag, og besøgte de stedlige værtshuse, hvorefter de var inviteret til en middag med en enkelt genstand i Marstal Marineforening.

 

52 personer glædede sig over den genskabte mulighed for at besøge Marstal og spiste sig igennem den veltilberedte middag.

 

På billedet ses de fleste af dem fremmødte gæster fra Kasketkarl, Rudkøbing, foran Marstal Marineforenings hus.

År 2019´s Julemarkerd


Igen i år var alle stande solgt, og markedet var igen i år jævnt pænt besøgt

Tordenskjold


TORDENSKJOLD’s gutter med koner drog igen i år på en fælles tur.

Denne gang gik det til pension Hohenwarte ved den gamle Højer sluse.11 m/k ankom den 09-11-19 og havde en god tid sammen indtil den 12-11-19 på den tidligere forsøgsgaard, hvor vi desuden holdt "Mortens Aften".

Der var udflugt til Tyskland, det fremskudte Højer dige, på Karl Skomager og det gamle apotek i Tønder for ikke at forglemme slagterens Højer pølser.


Fyllas Triumf


Skonnerten Fylla vandt i "Limfjorden Rundt" en flot 1. plads i 3-mast klassen efter 3 sejre ud 4 mulige sejladser under Limfjorden Rundt. Kaptajnen Mark "Bacon" Juul Ambech og hans besætning havde et stærkt samarbejde, og forholdene artede sig.

Sidste sejlads på Limfjorden Rundt gik kl. 10:15. Efter en spændende start, med bl.a. LOA af Aalborg og Skonnerten Maja, gik startskuddet for sejladsen fra Grønner Odde på Fur, sydøst over mod Hvalpsund. Undervejs på sejladsen var der mange spændende dyster på banen, og skibenes egenskaber og besætninger blev testet af.


Vi kipper med flaget for de stolte skibe og præstationenBonavistas gendåb


Den 18. Maj var en stor dag for mange i Marstal.

Skonnerten "Bonavista" blev gendøbt til nye tider på havet.


Med midler fra Den A. P. Møllerske Støttefond, har den Marstal byggede skonnert fra 1914 kunne få aptering, rig, sejl, maskine og alt andet, der manglede på plads.

Det er nu 105 år siden, at skibet afgik fra Marstal mod Newfoundland, og nu er Bonavista kommet hjem igen. Det er en stor dag, når en sømand igen kan gå over landgangsbroen og skue ud over den imponerende menneskemængde, som er mødt op til dagen.

Nationalmuseets skonnert Bonavista af Marstal var festens midtpunkt i hjemhavnen i Bededagsferien. Bonavista er af samme generation som Nationalmuseets tremastede skonnert Fulton.

Begge skibe sejlede i fart mellem New Foundland og Portugal.

Oprindelig udgave af Bonavista

Præsten
Efter fire år som sognepræst i Marstal Kirke og medlem af Marstal Marineforening, meddelte vores præst, Regnar Møller Nielsen, i marts 2019, menighedsrådsformand Kirsten Svane, at han fratræder sin stilling. Han var en præst med stor personlighed, så han efterlader et stort hul for menigheden, men det var nødvendigt, da hans mand Martin Møller Nielsen, havde fået arbejde på Bornholm.

Så der er ikke tale om faneflugt fra hans side.


I Marstal Marineforening har vi sat stor pris på hans medlemskab, og mange af hans ”kunder” har han bisat og begravet, og givet rammende gode ord med på vejen. Han var på mange måder et stort aktiv i lokalsamfundet og indgød respekt for sit fag, og han er da også set i Marineforeningen iført ”arbejdstøj” for lige at hilse på den del af menigheden.

Regnar er også set på rengøringsholdet om mandagen sammen med Tordenskjolds medlemmer i Marineforenings Hus. Respekt!

Som præst fyldte han vores prædikestol godt ud, og mange unge vil sikkert huske ham, fra da han forestod deres konfirmation, hvor de gik til alters for at bekende deres kristne tro, med kirkens flotte altertavle som baggrund.

Regnar oplevede Ærø som et specielt sted at være præst, idet mange gamle søfolk har et specielt forhold til og en mere direkte forbindelse til gud. Det har de fået grundet deres arbejdsplads, hvor man godt kunne stå midt i en krise eller på vej til et forlis, og der havde man brug for en at tale med.

Hans samarbejde med Ærø pastorat, havde han kun stor ros til. Deres faglige tilgang til arbejdet i menighederne og som kollegaer og særligt organisten Karsten Hermansens arbejde, fik mange rosende og pæne ord med på vejen.

En glad og taknemmelig præst sagde et smertefuld ”farvel og tak”.


Regnar var glad for at have fået lov til at opleve menigheden her i Marstal.

Som han selv udtrykte det - 

”Det har filenrasme ikke været let at tage den her beslutning”.


Udgangen af maj måned holdt flyttebilen klar til at køre deres flyttegods til en "helt" anden Ø i Danmark.

Tak for vores tid sammen i Marstal og på Birkholm hr. sognepræst Regnar Møller Nielsen, vi håber at Bornholm vil tage godt i mod jer, vi var meget kede af, at lade dig afmønstre Marstal Kirke.


PS. Man kan jo altid påmønstre her igen!


Bedste hilsner

Marstal Marineforening.


Kassereren har ordet


 

Hip, Hip, Hurra.

Vi har de seneste to år haft lejlighed til at råbe hurra flere gange. F.eks. da vi i 2018 fik 74.000 kr. fra SE Energi og Klima til renovering, klimasikring og isolering af østgavlen. Vi fik også i 2018 smukke 50.000 kr. doneret af en fond, der dog ønskede at forblive anonym. Det beløb blev anvendt til sydgavlens klimasikring og isolering.

I foråret 2019 fik vi så 16.000 fine lokale kroner fra Sydbank Fonden. Det beløb er anvendt til køb af de tre nye termoruder i facaden, der blev sat i her i de sene forår.

Der er nu grund til at råbe nye Hurraer. I et brev dateret den 27. september fra” A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål” hedder det:  ”Under henvisning til Deres brev af 26. september 2019 overføres med valør 7. oktober 2019 til Nordea kr. 50.000”. Beløbet er øremærket til klimasikring af den sidste bid af vestgavlen, der stadig mangler klimasikring og isolering.

Man tænker, at de mange Mærsk søfolk fra Marstal har deres store andel i, vi har fået den smukke donation. Det gør sikkert ej heller skade, at en gammel (ældre!) Mærsk kaptajn har underskrevet vores ansøgning.

I november er netop modtaget yderligere en donation, denne gang fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, på flotte 20.000 kroner. De 50.000 og de 20.000 kroner betyder, at vi kan 100% afslutte renoveringen af vestgavlen og dermed er hele Marineforeningens Hus klimasikret og isoleret. Facaden bliver naturligvis stående som den er, men altså med nye vinduer.

 Vi kipper med flaget og sender en stor tak og et Hip, Hip, Hurra til de forskellige fonde.

Lars Juul (en glad kasserer i foreningen).

Ny færgetonnage


I året der gik blev Ærø beriget med ikke mindre end to færger, en ren El-færge, og en Hybrid.

Mon ikke det vil give genlyd i det ganske Danmark, at en ø med 5986 indbyggere har fem færger i drift, og at vi samtidigt er foregangsmænd med hensyn til klimavenlig transport.


Husk!


Som det allerede er annonceret flere gange, at den årlige pudsedag i 2020 falder på fredag

DEN 3. JANUAR, kl. 09.00 PRÆCIS.


Ordinær generalforsamling 2020 afholdes

LØRDAG DEN 1. FEBRUAR kl. 11.00


Kammeratskabsaften hvor menuen står på stegt flæsk med persillesovs.

Den 23. januar

Meld jer til denne aften senest d. 19. januar og lad os få en hyggelig aften.


Foreningshuset åbner for normal aktivitet den 5. januar kl.10.00.

Det var så hvad vi har nået, og det vi ikke fik gennemført, var turen til Peder Skram i København, men det skubber vi til foråret 2020.


MÅ VI ØNSKE ALLE LÆSERE OG MEDLEMMER AF MARSTAL MARINEFORENING -

ET RIGTIG GODT NYTÅR
Venlig hilsen


Bladudvalget

Christian Ørndrup, Bent Staalhøj, Preben Jørgensen og Jens Weiss