Marinetelegrafen April Kvartal 2018

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Marinetelegrafen april kvartal 2018

Indholdsfortegnelse


Leder

Aktivitetsdage

Kabyssen informerer

Ærødagen

Navi introduktionsfest

Sendemandsmøde

Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen

Mønstring og frokost

Nyt æresmedlem

Grønlandstur

Kransenedlæggelse

Besøg i Svendborg Marineforening

Den store grillfest

Leder

Som bekendt valgte Jens at fokusere på sin pligt som byrådspolitikker, hvilket jo er forståeligt nok. Det åbnede muligheden for et frisk pust i bladudvalget, og denne tete samlede jeg gladeligt op.

Efter et længere møde fik Jens fortalt hvad visionen for bladudvalget er, og dette kan jeg selvfølgeligt kun slutte op om.

Det bliver nu min opgave at følge op, samt sætte mit præg på medlemsblade og nyhedsbreve, et arbejde jeg ser meget frem til.

I ren praksis betyder det, at medlemsblade i fremtiden kommer til at se, ikke bare anderledes ud, men også komme i helt andre formater.

Dette er ikke blot til gavn for jer som læsere, men også for os som bladudvalg.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et stort stykke arbejde der ligger foran os.

Det betyder også at ændringerne vil ske løbende i løbet af året, til vi har præcist det blad vi ønsker os.

Som min forgænger også påpegede tidligere, så hører vi gerne fra jer med en go´ historie, gode billeder, eller måske en vittighed, som du mener bør bringes til de øvrige medlemmer.

Jeg ser frem til udviklingen, vi nu skal til at igang med, og har I nogle gode idéer eller forslag,

så meld jer gerne på banen, jeg kan til enhver tid kontaktes på redaktionen@marstalmarineforening.dk
Aktivitetsdage


5/5 - 2018 Kransenedlæggelse

8/5 - 2018 Grønlandtur - Infou ved Jens Weiss og Rasmus Lohse

8/6 - 2018 Årets faste grill/sommerfest
Kabyssen informerer


Lørdag den 5. maj er der i forlængelse af kransenedlæggelsen og flagmarchen morgenbord i foreningens hus.


Dagen efter, den 6. maj, den første søndag i måneden, er der som altid søndagsmøde for alle medlemmer af foreningen i foreningens hus. Denne dag serveres , foruden de faste gengangere -to til tre slags sild, æg og karrysalat, lune frikadeller og kold kartoffelsalat.


Den 8. juni serveres der naturligvis spidstegt/grillet gris og lam.


Som noget nyt, så vil det fra og med næste medlemsblad fremgå af kabyssens informationer, hvad menuen vil være for de næste tre søndagsmøder.

Men forvent altid de faste bestanddele: To til tre slags sild.

Du må så vente til næste nummer af Marinetelegrafen med at få styret din nysgerrighed om resten af menuen.Ærødagen


Denne gang i Marstal, ved lystbådshavnen.

Kommunen skriver således:

"Ærø har over 180 foreninger, og på Ærødagen kan man ved de henimod 70 stande møde aktive og

engagerede mennesker, der hver især brænder for foreningsarbejdet

og gerne fortæller om deres forening.

Ærødagen er de ærøske foreningers udstillingsvindue, fordi vi har en ambition om at synliggøre alle de fantastiske foreningstilbud, der er på Ærø.

Og potentielle og nye tilflyttere kan her få et unikt indblik i de

mange foreningers virke. Der er helt sikkert også en forening for dig!

Ærødagen finder sted hvert år i juni måned.

Den afholdes på skift i de tre største byer på Ærø;

Marstal, Ærøskøbing og Søby – og vi kan vist roligt sige,

at dagen efterhånden er blevet lidt af et tilløbsstykke.

Ærødagen er til for foreningerne, og det er deres stande, ideer og sjove påfund,

som klart fylder mest i programmet, men vi har selvfølgelig også altid krydret dagen med lidt events for alle aldre.

Ærødagen bliver til i et samarbejde mellem frivillige og Ærø Kommune.

Ærødagen - den er din, min og vores dag – og vi glæder os til at se dig næste gang på Marstal Havn d. 9. juni 2018 fra kl.12 til 17."


Marineforeningen deltager ikke, men velkommer ærødagens virke i marstal i år, hvorfor vi også opfordrer folk til at kigge forbi, måske det netop er dine samtaler der sikrer flere beboere,

og måske fremtidige medlemmer af Marstal Marineforening.
Navi introduktionsfest


Den sidste introduktionsaften, arrangeret af Skipperforeningen, for nye navigationsskoleelever fik meget rosende ord, både fra navigatørforeningen og fra de studerende.

D. 15. august 2018 afholdes påny en

introduktionsaften for det nye kuld elever, der bydes velkommen til Marstal.
Sendemandsmøde


Marstal Marineforening deltog i år ikke på sendemandsmøde, da det ikke har været muligt at finde nogen at sende afsted. Sendemandsmødet er Danmarks Marineforenings generalforsamling, hvilket vil sige det er her vi kan netværke med andre foreninger, samt kan påvirke foreninger på landsplan. Mødet holdes en gang årligt, og ønsker man mere viden, eller at deltage ved næste års sendemandsmøde, kan man kontakte formanden, som kan aftale nærmere.
Bestyrelsens beretning


Medlemstallet på landsplan var pr. 1. januar 2017- 9.112 medlemmer. Til

sammenligning havde vi pr. 1. okt. 2017- 8.870 medlemmer. et fald på 242 medl.

på 9 måneder. Det er mange. Alt For mange

50% af medlemmerne på Landsplan er mellem 50 og 74 år

I år 2017 har vi i Marstal Marineforening fået 14 nye medlemmer og 1 støttemedlem

i alt 15. Da jeg blev valgt som formand i 2016 var vi her i Marstal Marineforening 173

medlemmer. Ved udgangen af 2016 havde Marstal Marineforening 185

medlemmer. Ved udgangen af 2017 er vi kommet op på 191 medlemmer Det

betyder en fremgang total set på 18 nye medlemmer. I tallene er indregnet dødsfald

og udmeldelser.

Gennemsnitsalderen her i foreningen i 2016 var 63,8 år. Gennemsnitsalderen er

steget med 0,6 år i 2017 til 64,4 år.

“Hver år bliver alle vi medlemmer omkring 191 år ældre alt i alt, hvis medlemsskaren

bare fortsætter som nu. Det er således vigtigt, at alle medlemmer er opmærksomme

på at skaffe foreningen et nyt medlem i ny og næ, og altså gerne under

gennemsnitsalderen, så vi har en mulighed for at holde eller endog nedbringe

gennemsnitsalderen”.

Distriktsmødet 29. januar 2017 blev afholdt i Assens. Der deltog 32 her af 1 fra

Marstal. Ole Julsrud meddelte at Tønder Marineforening er lukket. Der var på det

tidspunkt kun 10 medlemmer tilbage. 2 af de 10 er udmeldt og resten er overført til

enten Ribe eller Esbjerg. Slopkiste priserne blev kritiseret fra flere sider og jeg kan

kun være enig. Der blev varslet en kontingent stigning på 10,- kr.

D. 17. september 2017 skulle der være distriktsmøde i Fåborg. Det blev aflyst p.g.a.

manglende tilslutning.

“I årets løb fik vi udført klimasikringen og den nye beklædning af sydgavlen. Vi fik –

som man ved – 50.000 kroner, hvor donor ikke ønskede sit navn nævnt, men ikke

desto mindre er vi meget taknemmelige for donationen. Tak for den smukke gestus

af den anonyme fond”.

Sendemandsmødet i 2017 blev af holdt i Ålborg og jeg deltog i mødet. 51 ud af 75

afdelinger deltog med 165 sendemænd. 184 medlemmer deltog i mødet. Der blev

vedtaget en kontingentstigning på 10,- kr. Fremdriftskruen blev tildelt nystartede

Struer Marineforening. Det var et godt møde hvor alt foregik i god ro og orden. Jeg

talte med flere bl.a. Thisted og Hvide Sande. Det var festlige folk.

I ugen efter Sendemandsmødet havde Marineforeningen besøg af forhenværende

minister Grethe Rostbøll, som holdt et foredrag om Fulton, og om aktiviteterne i

Assens under Mogens Frohn Nielsens Styre. Et interessant foredrag om en gammel

Marstaller skonnert. Ligeledes beskrev hun de problemer der var og har været i

mellemøsten, Libanon, Israel, Gaza mv.

Godt 14 dage efter havde vi foredrag med Rasmus Lohse, som I alle sikkert kender.

Han arbejder i Artisk Kommando i Nuuk, Grønland. Det var et godt og uddybende

foredrag fulgt af mange billeder fra Grønland. Jeg kan oplyse jer om at der pt.

arbejdes på at lave en tur til Grønland, formentlig i august, til Nuuk og Ilulissat.

Naturen deroppe er unik og fantastisk, så det kan kun anbefales at deltage hvis man

har mulighed for det.

Den 4. maj blev markeret på vanlig vis med kransenedlæggelse på mindesmærkerne

for ofrene for 2. verdenskrig. Vi var ikke så mange, så jeg vil i år opfordre jer til at

møde op d. 5. maj kl. 0900 og deltage i denne mindehøjtidelighed. Det skylder vi

dem der blev derude.

I juni kontaktede vi Marstal Skole og inviterede 5. klasserne her til

Marineforeningen, hvor Lars Juul og jeg tegnede og fortalte og overdrev en lille

smule om Marineforeningen og beskrev en del af dens effekter, uniformer mv.

Børnene var utrolig videbegærlige. Det var en stor succes og ved efterfølgende

evaluering kom det frem at de meget gerne ville komme igen til næste år. Vi vil

glæde os til endnu engang at fortælle om Marstal Marineforening.

Vi har haft 2 gode Navigatøraftener med de nye elever og med skipperforeningen

som vært. Der var mange foreninger repræsenteret og Ærøs Borgmester deltog. Et

arrangement som, håber jeg, kan fortsætte ud i fremtiden. Desværre er vi nødt til at

sætte prisen på Riga op med 5 kr. fra 10,- kr. til 15,- kr. Dette skyldes at 1 fl. Riga i

indkøb er steget med 95,- kr til næsten det dobbelte af hvad vi gav sidst vi købte.

Kabyssens emhætte og udsugnings system brækkede ned i efteråret og nyt er

monteret, det var en dyr fornøjelse men herom mere ved kasserens beretning. Vi

har søgt fondsmidler til dækning af udgifterne til Kabyssen og til Klimaskærm på

østgavlen af huset, men desværre har vi fået afslag på begge dele. Men vi må prøve

igen.

Marinelegrafen, Vores medlemsblad og nyhedsbreve er kommet godt fra kaj, og

sejler nu i smult farvand. Har I en nyhed eller information til medlemmerne, så tøv

ikke med at kontakte bladudvalget. Ligeledes er en god historie altid velkommen.

Årets arrangementer er forløbet godt og til julefrokosten måtte vi oprette venteliste,

men i sidste ende kom alle, der havde skrevet sig på listen, med.

Diverse medlemsarrangementer og et par åbne arrangementer har givet os vigtige

indtægter i årets løb. De største i de seneste fem år! Kabyssen har igen i år trukket

et stort læs i den forbindelse – som Tordenskjolds Bakke. Uden deres store arbejde

for foreningen kunne vi ikke få det hele til at fungere. Vi er glade for, at kabyssen

også tænker og planlægger økonomisk! Tak til jer i kabys og Tordenskjolds Bakke”.

Bjarne Thomsen. Bjarne, jeg vil sige tak for din store indsats som Banjemester og for

et godt samarbejde. Du har fået styr på mange ting her i foreningen gennem dit

virke som Banjemester. Tak for det.

.

Grundet sit politiske arrangement har Jens Weiss valgt at trække sig fra bestyrelsen,

Ligeledes har David Ulrich valgt at trække sig som suppleant Jeg siger både Jens og

David tak for et godt samarbejde gennem de forløbne år. Også Poul Erik Hansen skal

have en tak for veludført Revisorarbejde gennem tiden.

Af kommende arrangementer overholder vi vore traditioner. Oven i det - kunne jeg

godt tænke mig at vi arrangerede nogle udflugter, evt. sammen med Ærøskøbing

Marineforening. Det kræver blot at man vil deltage og vil være med, ellers er det

dødsdømt på forhånd.

Sidst men ikke mindst:

En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Så har jeg en stor opfordring til jer alle sammen. Vi mangler folk til de små

hverdagsopgaver. Søndags vagt i baren. Bakstørn efter søndagsmøderne, samt

rengøring. Ved arrangementer folk til borddækning m.v. Skulle der være nogen af

jer, der kan afse en time i ny og næ så tøv ikke med at melde jer. Kom mandag eller

torsdag formiddag og deltag i det forskellige.

Der er brug for jeres arbejdsindsats.

"Bestyrelsen har ingen forslag - udover, at vi foreslår uændret kontingent for 2019".

Skal vi rejse os og udråbe et leve for Marstal Marineforening


Ole Stryn

Formand
Generalforsamlingen


1. Valg af dirigent. Søren Vestergaard

Generalforsamlingens 58 fremmødte ( 55 stemmeberettigede og 3 passive

medlemmer) mindedes afdøde medlemmer med et minuts stilhed,

Martin Toldberg Andersen

Laurits P. Jørgensen

Æresmedlem Jørn Petersen

Æresmedlem Erling Larsen

Formanden overrakte Gunner Rasmussen og Knud Pedersen mærket for 25 års

medlemskab, og bød velkommen til 2 nye medlemmer: Finn Christiansen og Andy

Hansen.

2. Bestyrelsen årsberetning v/Ole Stryn

Se ovenstående punkt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

På trods af ekstraordinære udgifter til Kabyssens vedligeholdelse, gik vi ud af året

med et samlet overskud på 5.661,- kr.

Det reviderede og godkendte regnskab for 2017 kan hentes i Marineforeningen.

Kasserer Lars Juul spurgte generalforsamlingen, om det vil være ok, at bruge af egne

midler til beklædning og isolering af østvægen, hvis vi ikke opnår fuldt tilskud fra

fondsmidler.

- GF godkendte forslaget. -

4. Bestyrelsens forslag, herunder orientering om planer for det kommende

år.

Udover de faste planer, blev der orienteret om maling af indgangspartiet og alm.

Vedligeholdelse på 1. sal.

5. Indkomne forslag.

Niels Schwartz havde stillet forslag til afstemning om ryge politik i

Marineforeningens område.

Samme problematik havde været oppe at vende for 2 år siden, hvor man juridisk

havde fået en afklaring på, at man ikke kunne pålægges at forbyde rygning i en privat

forening, og ved afstemningen blev det slået fast med 45 stemmer mod 6 og 4 blanke

at der ikke skal ændres på rygereglerne i huset. Ved åbent hus arrangementer er der

fortsat rygeforbud, ligesom man ikke ryger under middage.

Niels Schwartz efterlyste endvidere regler for udlejning af Marineforeningens

lokaler, og bestyrelsen kom her med det endelige sæt regler.

Kan udlejes til medlemmers private arrangementer, hvor vedkommende selv skal

være til stede.

Lokalerne kan udlejes/udlånes til maritime foreninger.

I denne forbindelse orienterede dirigent og formand om de til dato fulgte regler og

sædvaner (efterladtes muligheder).

- Forsamlingen bifaldt fortsættelse heraf.

Marineforeningens lokaler kan stilles gratis til rådighed for mindehøjtideligheder for

afdøde medlemmer eller afdøde fra medlemmers husstande.

Bestyrelsen kan derudover i enkelttilfælde bestemme at lokalerne kan udlejes/udlånes

til andre formål.

Jørn Rasmussen (Jonner) foreslog at den årlige klipfiskspisning flyttes fra oktober til

marts måned. Blev vedtaget med virkning fra og med 2019.

6. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

Budget fremgår af årsregnskabet.

Kontingent forbliver uændret.

7. Valg til bestyrelsen.

Kasserer Lars Juul blev genvalgt.

Erik Larsen og Peter Søgaard Nielsen blev genvalgt

Nyt bestyrelsesmedlem Ole Jensen blev valgt for et år (Jens Weiss udgår).

Bestyrelsen foreslog Odbjørn Hougaard og Jesper Otzen til suppleanter.

Begge blev valgt

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog Arne Jacobsen og Ebbe Bjerregaard Andersen til revisorer og

Anker Hermansen til revisorsuppleant.

Alle 3 blev valgt.

9. Valg af Sendemænd (bruges ikke i Marstal Marineforening).

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Bestyrelsen foreslår Odbjørn Hougaard som flagbærer og Egon Dietz som

reserveflagbærer.

Begge blev valgt.

11. Eventuelt.

Jens Weiss fortalte at han følger Grønlandsprojektet til dørs, og at der vil blive holdt

et møde sidst i april og foreslog at kasserer Lars Juul holdt et foredrag i den

forbindelse.

Lars Juul fortalte om sin fortid på Grønland og ville gerne deltage med et foredrag til

det møde i april.

Det nye medlem Andy Hansen vil gerne være med i Marinetelegrafens redaktion.
Mønstring og frokost


Nyt æresmedlem.


På Marineforeningens fødselsdag d. 22. April

blev Jonner hædret, som æresmedlem i Marstal Marineforening, for hans store og mangeårige

indsats i kabyssen. Jonner blev hyldet med stående applaus af alle deltagerne til fødselsdagsfesten, hvor i

øvrigt Jonner selv og Erik havde stået for en meget lækker frokost.

Stort tillykke til Jonner.

Det er vi mange, der har ventet på måtte komme.

Grønlandstur


Jens Weiss informerer


FÆLLES GRØNDLANDSTUR.

Vi har nu fået det meste på plads til den annoncerede Grønlandstur.

Informations møde bliver tirsdag den 8. maj kl. 19.00, hvor Rasmus Lohse vil fortælle om tilbud og turen, som bliver afholdt medio i august 2018.

Vi aftaler nærmere om turforløb, ophold samt eksakt dato.

Vi arbejder på at få flere værelser til vores ophold. Bindende tilmelding den 8. maj. 

Pris for turen kr. 11.500 i enkelt eller dobbeltværelser.

Der vil blive mulighed for tilkøb af ekstra udflugtsture.

Sidste halvdel af maj vil vi lave en foredragsaften med vores kasserer Lars Juul, som vil underholde og fortælle om de oplevelser som vi vil kunne blive udsat for.


"10 herlige dage Rejsen går først til Nuuk og derfra via Ilulissat og hjem over SSTR.

Albatros har åbenbart købt Hotel Hvide Falk, men jeg ved ikke hvilke hotel muligheder, der er til rådighed i august – men jeg kender naturligvis til de andre hoteller i byen! Jeg var første gang i byen i 1963, på besøg et par gange senere i 1960´erne, kom der ca. to gange om året i perioden 1970-1983 og senest to gange pr. sæson 2006-2013 (ikke i 2012) som krydstogtsguide for Albatros. Så jeg er rigtig godt kendt med byen.

Sejladsen ind til isfjorden (pris omkring 450-500 kr) er et must. mener jeg. Helikopterturen, den er for dyr i forhold til udbyttet (mellem 2.500-3.000 kr.). Dagsturssejladsen til Eqip Sermia kender jeg ikke prisen på, men gætter på omkring 1.000 kroner – den er også alle pengene værd."
Kransenedlæggelse.


Mød op og deltag i denne smukke tradition.

Det skylder vi alle dem der blev derude.

Lørdag d. 5. maj kl. 09:00 mødes vi endnu engang sammen med skipperforeningen og musseet til march med flag gennem byen og kransenedlæggelse på krigsmonumenterne på havne og ved kirken. Mød op og deltag i denne smukke tradition, det skylder vi dem der gav deres liv og blev derude. Efter kransenedlæggelsen er der kaffe og rundstykker i Marineforeningen.
Besøg i Svendborg Marineforening


Så krydser vi sundet, og siger goddaw til Svendborg Marineforening, som vil være vært for spisning og socialt samværd med deres medlemmer. Turen er berammet til d. 12. maj 2018.

Vi tager færge 10:35 fra Ærøskøbing eller sejler selv.

Der er bindende tilmelding.


Menuen denne dag er således lydende:

2 slags sild, æg & rejer

Fiskefrikadeller

Tarteletter med Høns i asparges

Ribbensteg m. rødkål

Lun leverpostej

3 slags oste

Alt dette for kun 80 kr.
Den store grillfest.


Det bli´r i år fredag d. 8. juni kl.16.30

Traditionen tro kommer der helstegt pattegris og lammesteg

på menu´en, fulgt op af kartoffelanretninger, salater og flutes

og alt tyder på at prisen bliver uændret på 120,-kr.

Ibs enmandsorkester underholder på sit berømte Ø-orgel, og spiller op til dans hen på dagen.

Tilmelding bliver ikke nødvendig, men kom bare i god tid, der skal nok blive fuldt hus, og påklædningen bli'r igen meget afslappet, sommertøj der passer til årstiden.Redaktionsudvalget består af:


Eskil Windfeld - Lund


Christian Ørndrup


Ansvarshavende redaktør - Andy Hansen