Marinetelegrafen Juli Kvartal

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Marinetelegrafen Juli Kvartal 2017

Indholdsfortegnelse

Huset aktiviteter

Historien om Marineforeningens hus

Kommandør G. de Lichtenbergs Fond

Ny Maritim forening på Ærø

Fra Havnefogeden

Set og Sket siden sidste medlemsblad:

Kontaktmulighed til Marstal Marineforeningen

Sommerfest-Grillaften

Besøg af Eino

Besøg af Selma

Fra vor udsendte medarbejder

En aften med Rasmus Lohse

Aktiviteter i huset i juli


Først skal vi beklage at bladudvalget ikke var bevidst om at der IKKE var mad den første søndag i juli måned.


De ca. 45 fremmødte fik en hyggelig komsammen i rigtig god stemning og det var vist meget længe siden at vi har været så mange til et søndagsmøde. Dejligt at se at medlemmerne kan finde hinanden til en god snak og en hyggelig formiddag.


Den 13 juli. får marineforeningen besøg af KDY (Kongelig Dansk Yachtklub).


Den 14 juli er der Marstal by Night, og traditionen tro er der Skipperlapsskovs samt en genstand for kr. 100 fra kl. 17.30 - 19.30. De Småborgerlige synger ca. kl. 22.00.

Huset vil være åbent fra kl. 17.00


Den 16 juli kommer Marineforeningen fra Svendborg på besøg. Kom og hils på en kollega fra den anden side af Svendborgsund eller giv en hånd med i huset.


Håber vi ses.


Historien om Marineforeningens hus


Nu er vi snart så vant til genudsendelser,

ligegyldigt hvilket program vi end zapper ind på.

Jeg har dog efterkommet et ønske om at finde mit gamle indlæg om Marinehusets historie frem, som blev vist her i Telegrafen for seks år siden og da der jo let kan være kommet nye medlemmer til i disse år og andre måske har glemt eller overset den, kommer den her i en ny forklædning.Jeg havde dengang fået opsnuset en filmnørd i København, som lå inde med et interview fra 1933 med Marstal biografs ejer Clara Ankarfeldt til Biografbladet.


Og her kommer det så, så vi kan blive klogere på, hvad der gik forud for det smukke hus, som vi i dag kan glæde os over er blevet velbevaret i Marineforeningens varetægt.


Den 1. maj 1933 kunne Marstal Biografteaters ejer fru Clara Ankarfeldt holde 25 års jubilæum og samtidig fejre sin 68 års fødselsdag.

Det er interessant at høre denne udmærkede dame fortælle om et arbejdsomt liv inden for filmvirksomheden.

Den altså ikke helt unge frue tager endnu en tørn og passer sit teater selv, så godt som nogen yngre maskulin teaterejer.
Vi beder fru Ankarfeldt fortælle:

Endnu går jeg med glæde til min gerning hver dag og jeg har såmænd ikke engang en yngre medhjælper. Når jeg er færdig med billetsalget ved indgangen, så går jeg op i maskinrummet og sætter det hele i gang.

Jeg fik bevillingen d. 1. maj 1908 af daværende politimester Wineken.

På byens ”Strøg”, sådan et har vi også her i Marstal, lejede jeg en port og indrettede mit teater der. Det var jo primitivt, men entreen var også derefter: 25 øre for voksne og 10 øre for børn. Under krigsperioden og senere steg entreen efterhånden og er nu den samme som hele provinsens mindre byer, henholdsvis 100 øre og 50 øre.

Vi gav for 25 år siden forestilling 3-4 gange om ugen; de øvrige dage tog jeg til Ærøskøbing, Bregninge og Søby. På de steder anvendte vi kalklys. Vi medførte en iltbeholder og en gaspose eller to. Det var ikke altid, at trykket var tilstrækkeligt, så lagde vi over gasposen en dør og belæssede den med mursten, eller vi betalte en dreng for at sidde ovenpå døren for at tynge den ned.

Men De kan være forvisset om, at det var fine billeder vi leverede. Vort første program var ”Tryllefløjten” fra Pathe´ Fre'res, smukt koloreret.

Det blev efterhånden noget besværligt med gasposerne, men så kom der ilt og brintflasker. De var bedre og lettere at behandle og derefter kunne jeg udvide min bedrift til også at omfatte Langeland, som jeg berejste fra syd til nord og havde fast station i Lohals, Tranekjær og Bøstrup.

Nå, tiden gik, fordringerne blev større og større og jeg blev også ældre.

Heldigvis havde jeg i de gode tider sammensparet en del kontanter og så gjorde jeg skridtet helt ud; jeg købte grund i Marstal og byggede et tidssvarende teater i Marstal i 1921.


Det var jo kort tid efter krigen og byggematerialerne var dyre, arbejdet kostede også mange penge, men jeg har altid brugt min forstand, - hvad har man den ellers til?

Den tyske mark var langt nede og dog ikke bare det værdiløse papir og man kunne derfor få noget for sine danske kroner. Jeg kunne ikke et tysk ord, men jeg var ikke for gammel til at lære. Jeg købte en tysk ordbog til indkøb af mursten, fliser, lysekroner, stole, linoleum og alt andet tilbehør og så rejste jeg til Tyskland. Efter at have foretaget mine indkøb, lastede jeg tre små skibe med mine varer og sejlede hjem til sydhavsøen igen.

Så byggede jeg og det var en dejlig dag, da jeg kunne åbne mit teater og min rejsetilværelse med filmen dermed var slut.

Vi begyndte med Tolnæs-filmen ”Kan disse øjne lyve”.


Det kan nok være at Marstallerne var begejstrede for det nye teater og pressen ikke mindst. Her skal De se, hvad en af aviserne skrev: En hel køn og anselig bygning, praktisk indrettet og smagfuldt udstyret i sit indre, en foyer med palmedekorationer, trappeopgang til to fikse små loger, selve teatersalen holdt i smukke varmrøde farver, behagelige stole med klapsæder, gulv forsynet med løbere og døre med tunge porti'erer, ikke sandt, ligesom man skriver om ”Palads” i København.


Ja, så er der kun eet at fortælle, at den 22. september 1931 holdt tone og talefilmen sit indtog i Marstal biografteater.

Fru Ankarfeldt har dermed sluttet og sidder smilende; hun tænker sikkert på resultatet, som hun ved personligt arbejde, ved flid og sparsommelighed  har nået.


Clara Ankarfeldt drev biografen frem til 1952, hun har da været 87 år (utroligt ). ( Men her er noget der ikke stemmer, for iflg. Skattebogen fra 1948 stod Etly Ankarfeldt som biografejer med en lignet kommuneskat på 384 kr. hvor Clara kunne nøjes med 4 kr. ). Men biografen forblev altså i familiens eje med frk. Etly Ankarfeldt som direktør frem til 1960, hvor hun solgte den til: Men det er så en anden historie.

EskilKommandør G. de Lichtenbergs FondKære Marstal Marineforening

Tusind tak for at jeg fik lov at holde foredrag om “Forsvaret I Arktis” i den smukke biograf, det var en fornøjelse og meget hyggeligt at få hilst på Jer Alle Sammen.

Håber I havde det lige så godt som Jeg. På bagsiden af nyeste udgave af “Under Dannebrog” (nr. 3, 2017) finder I en artikel vedr. Kommandør G. de Lichtenbergs Fond. Jeg er bestyrelsesformand i Fonden og er med til at hjælpe unge mennesker i Grønland til en maritim uddannelse.

Hvert år sender Lichtenbergs Fond et antal unge mennesker på togt med Georg Stage. Ombord får de en grundlæggende søfartsuddannelse som ubefaren skibsassistent og oftest blod på tanden til at fortsætte i de maritime erhverv.

Efter endt togt holder fonden så godt fat i eleverne som muligt og hjælper med at komme videre i det maritime uddannelsessystem.

Vi oplever god opbakning fra mange sider og håber på en endnu større opbakning fremefter, da vi derved får mulighed for at sende et større antal elever afsted hvert år.

 Pt. kan fonden sende seks elever afsted årligt, men Georg Stage pønser på at udvide årets gang fra et togt til to togter og Fonden vil meget gerne “følge med” og give endnu flere unge mennesker chancen. Derfor er det NU at vi har behov for opbakning.

Eksempelvis har Godthåb Marineforening en messingranat (naturligvis altid velpudset) stående i baren, hvor byttepenge og andre donationer løbende bliver lagt i af medlemmer og gæster.

Optælling af Granaten i Godthåb Marineforening.I anledning af den aktuelle artikel i “Under Dannebrog” er der flere marineforeninger der har vist positiv interesse over for fonden. Her kan bl.a. nævnes Svendborg Marineforening, der netop har opsat et tilsvarende granathylster i foreningens lokaler, hvorfra den indsamlede støtte går til Fonden.

Skulle Marstal Marineforening have lyst og lejlighed til at finde en måde at støtte Fonden og de unge mennesker, så har i hermed fået min ydmyge opfordring.


Her et par billeder mere af vore skønne unge søfartselever


Malik & Aputsiaq 2017.Som medlem i Marstal Marineforening, ser jeg altid frem til at besøge og hilse på, når jeg er hjemme fra mit arbejde ved Arktisk kommando i Grønland. Foreningen er et at mine faste holdepunkter på Ærø.

 

Såfremt I en dag skulle finde på at arrangere en foreningstur til Nuuk, så vil jeg og Godthåb Marineforening sørge for, at I får en særdeles god oplevelse.

 

De bedste kammeratlige hilsner

Rasmus Lohse

Fair windsInuuna, Saamik, Hans-Henrik, Lohse, Aputsiaq & Malik. Kangerlussuaq 2017.Carl Rasmussen maleri på Christiansborg. - Elever2017

Ny Maritim forening på Ærø

Klik på ikonet øverst i højre hjørne for at læse dokumentet.

Herunder billeder af det nye redningsskib, dels fra det omfattende arbejde med klargørelse af skibet, dels fra Ærødagen på Søby havn, samt af dåbsgaven fra Drud Design i Marstal


Havnene udvikles på ÆrøHavnefogeden i Ærøskøbing og Marstal havne højner niveauet til glæde for gæster og faste brugere af havnene. Havnefoged Christian Ørndrup er glad for skiftet og jobbet som havnefoged for Marstal og Ærøskøbing, hvor medarbejderstaben og han står for et højt serviceniveau til alle brugere.

Det er et dejligt job, som jeg har, og jeg føler mig mere og mere hjemme, siger Christian Ørndrup. Det er også dejligt at se som tingene udvikler sig, og så kan vi ellers glæde os over, at vi holder de samme tal med gæstesejlere - og med stigende tendens.

Men der arbejdes også med faciliteter pâ havnene. I Marstal er de i gang med ny vaskeplads, som forventes færdig inden slutningen af sæsonen, og til næste år efter højsæsonen går de i gang med en ny servicekaj og ophalerplads, som forventes færdig inden årets udgang. Min forgænger Torben Lunnemann var medvirkende til, at der er blevet lavet en ny høfte som formindsker tilsandningen betydeligt ved Sønderløb. Tidligere fjernede vi ca. 10.000 kubikmeter sand hvert år, og nu er vi nede på 3-4.000. Det giver en løbende besparelse samt, at der kommer noget mindre tilsanding på sigt. I Ærøskøbing er de i gang med at renovere det gamle molehoved. Den seneste oversvømmelse gjorde, at der er kommet noget underminering. Arbejdet er sat  gang, og det forventes at være færdigt til højsæsonen. Begge havne både kan og giver frirum som en god adgangsvej til naturen. Det er begge havne, der har kvaliteterne til det. Det kræver så også, at vi holder et højt serviceniveau, så brugerne og kunderne får en god oplevelse.


Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8 5960 Marstal

Tlf. 63 52 63 65 *4* I 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dkSet og Sket siden sidste medlemsbladMarineforeningen har været udsat for et forsøg på svindel, men heldigvis var vores kasserer tilpas opmærksom, så forsøget blev taget i opløbet, Det eneste der kom ud af det, var at svindleren spildte sin tid.

Svindlen blev forsøgt gennemført ved hjælp af formandens og kassererens mailadresser, så bestyrelsen har besluttet at fjerne alle personlige mailadresser fra foreningens hjemmeside, og lade dem erstatte med en kontaktformular på hjemmesiden.

Frem til at denne kontaktformular er på plads, så kan foreningen som altid kontaktes via foreningens mailadresse (i bunden af foreningens hjemmeside, pr. telefon til de respektive bestyrelsesmedlemmer (står stadigt på bestyrelsessiden), eller via mail i henhold til listen fra nyhedsbrevet, der annoncerede dette medlemsblad.


Der bliver naturligvis udsendt et nyhedsbrev når kontaktformularen er på plads, med en nærmere anvisning på brugen af den.
Som traditionen byder, så afholdt foreningen den årlige sommerfest/Grillaften den anden søndag i juni måned. Der var, man fristes til at sige "som sædvanligt" et godt fremmøde til aftenen, ca. 50 tilmeldte havde en hyggelig aften, med masser af snak ved bordene, adskillige fik svinget benene til den indforskrevne musik. I løbet aftenen lokkede de liflige toner i fællesskab med det rimeligt gode vejr flere sejlende turister indenfor dørene. De blev selvfølgeligt tilbudt en forfriskning, fik forevist salen og fik samtidigt historien om foreningen, og nød den gode stemning.

Alt i alt en hyggelig aften med god mad og hyggeligt samvær.

Vi takker for den fine tilslutning til arrangementet.


Sommerfest-Grillaften

Besøg af Ejno

Sejlskibsforeningen ”EJNO under sejl”var i maj juni måned på værft i Marstal.

Skibet er et gamelt lodsskib som er hjemhørende i Rudkøbing som foreningsskib.
Foreningen drives af frivillige her i blandt Skipper Jørgen Rasmussen,fra Skjoldnæs færgen og og tildligere lods Nils Gotfredsen Rudkøbing.

”EJNO” blev bygget på H. V. Buhls værft i Frederikshavn i 1898 til lodseriet i Slipshavn ved Nyborg som rent sejlførende fartøj med navnet ”Nyborg”. Den første motor blev dog installeret allerede i 1906.

Båden forblev i Slipshavn indtil 1950, hvor den blev solgt til Rudkøbing Lodseri og døbt ”EJNO”

I Rudkøbing fungerede båden som lodsbåd indtil den i 1991 blev solgt til Sejlskibsforeningen ”EJNO under sejl". Båden blev også anvendt ved bugseropgaver samt udskiftning af de mange sømærker i farvandet ved Rudkøbing.

"EJNO" bliver nu brugt som foreningsskib for 40 medlemmer.

Den sejler hele sæsonen også til mange sejlskibsarrangementer.

"EJNO" er hjemmehørende i Rudkøbing.

Kendingsbogstaver OU 7205Vil du vide mere om skibet kan Niels kontaktes på mail gotfredsen@webnetmail.dk eller kik på

ejno.dk


Teknisk data:

Længde: 31 fod

Bredde: 10 fod

Mastehøjde o.v. ca. 12 m.

Dybgang: 5 fod

Antal besætningsmedlemmer

4 overnattende

Topfart: for sejl 5-7 knob/

for motor 7-8 knob

Bruttotons: 7,25

Nettotons: 2,42

Skipper Jørgen Rasmussen.


Han benyttede lejligheden, medens Ejno nu alligevel lå i havnen til at tegne sig som medlem af Marstal Marineforeningen.

Besøg af Selma

Selma af 1914


Som mange sikkert har observeret, har der i nogen tid ligget et gammelt træskib ved kajen på Eriksens plads og flere har sikkert spurgt sig selv ”hvad sker der her” ?

Og det spurgte vi så også om og fik en snak med ejeren Lars Rasmussen, der kommer fra København.

Lars fortæller, at han købte Selma i 2015 på Christianshavn af en mand, der mere eller mindre var kørt fast i klargøringen af den og at han derefter var gået i gang med at fjerne al polyfylla og lak for at komme tilbage til den oprindelige behandling med beg og linolie m.m.

Lars, der har en fortid som erhvervsdykker og skiltemaler, fortæller at Selma blev bygget i Esbjerg i 1914 og sejlede i flere år som rejekutter fra Esbjerg.

Fra Søfartsmuseet i Esbjerg har han fået flere billeder og oplysninger om kutteren og med den viden og opbakning derfra, er det hans planer og ønsker at komme videre med realiseringen af drømmen om en sejlende maritim kulturarv, som det så fint vist hedder i dag.


Selma har lige været på land, hvor hun har fået den helt store bundbehandling med kalfatring og tjære, som man gjorde dengang og Lars er nu nået til styrehuset, master og bomme, der er renset for lak og maling og genopfrisket med linolie, som var den oprindelige behandling.

Lars har et stort ønske om at komme i kontakt med interesserede foreninger og private folk, som kunne blive en del af hans projekt, så kender du nogen eller er det dig, vil han blive meget glad for at indvi jer i hans fremtidsplaner for skibet.

Hvis skibet stadigt ligger i havnen, når dette nummer af marinetelegrafen udkommer, så gå ned og tag en snak med ham!


NB. Klik her ”Selma af 1914” , eller her til skibets Facebookside, så kan du læse mere om skibets historie og de planer, der ligger fra Lars Rasmussens side.

Eskil


En aften med Rasmus Lohse

.

Fredag d. 6. juni havde vi besøg af Rasmus Lohse i Marineforeningen til et interessant foredrag om Arktisk- kommando i Nuuk.

Rasmus, som jo i forvejen er populær her i byen, leverede et flot show af billeder og spændende fortælling om flytningen af søværnets kommando fra Grønnedal til det nye Arktisk- kommando i Nuuk, der nu dækker hele det nordatlantiske område fra Færøerne til havet omkring Grønland.

Det var noget forstemmende at høre og se, hvordan opgivelsen af Grønnedal havde sat sine spor på de mange huse og bygninger der, gulve der sprang i vejret og vand og fjernvarmerør der havde givet efter for manglende vedligeholdelse, et totalt forlis der nu kun ventede på en endelig rydning af hele det, der for kun et par år siden var en velfungerende base med alt fra idrætshal, messer, børnehave og boliger til vel et par hundrede mennesker, som havde deres arbejde der.

Rasmus fortalte videre om den nye Arktisk- kommando i Nuuk, hvor alle funktioner nu var samlet under et, herunder også Færøerne, om søredningstjenesten, fiskeriinspektionen og det tætte samarbejde med Selvstyret, Landsstyret, Politiet, erhvervslivet og kommunerne.

Arktisk-kommando har ca. 85 ansatte, som er fordelt over et enormt geografisk område med mange forskellige opgaver.

At man dog ikke er i stand til at overvåge det mægtige område fra Nuuk, blev bekræftet da Rasmus fortalte, at russerne havde sendt billeder til dem om en landsætning af 200 hvidklædte russere på Nordpolen, der dog for provokationens skyld, igen hurtigt var rømmet.

Et flot foredrag, der blev fulgt op af en lækker middag med moskusoksesteg og kronvildt, tilberedt af Jonner og Erik og som prikken over i'et, sluttede man af med grønlandsk kaffe, som man sikkert kan google sig til, hvis man har lyst til at få opskriften på denne specialitet.

Eskil


Fra vor udsendte medarbejder


Skjoldnæs færgen har sommetider en meget dyr last med til Ærø. Her en last Harly Davidson,  flotte og nypudsede.

Her er de fotograferet på vej til et lokalt Harlytræf på øen..


Redaktionsudvalget består af:

Eskil Windfeld - Lund

Christian Ørndrup

Ansvarshavende redaktør- Jens Weiss