Marinetelegrafen Oktober Kvartal

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Marinetelegrafen Oktober Kvartal 2017

Leder

Ser vi tilbage på det seneste kvartal, ser vi på megen aktivitet i vores foreningshus.

Der har været mange og sommetider rigtig mange til søndagsmøderne. Det tegner til, at der er ved at komme rigtig godt gang i vores sammenkomster, for der har også været godt fremmøde til foreningens arrangementer og det giver noget at skrive hjem om.

Vi har haft en del besøg udefra - fra Californien over Tyskland til Norge - og Marstal by night var igen et stort tilløbsstykke, nok grundet den gode mad (tak til Kabyssen) og de småborgerliges sangforening, som mødte talstærkt op.

Det blev en uforglemmelig aften for rigtig mange mennesker.

Bladudvalget har gjort sig umage og har forsøgt at deltage i alle løjer og fester. Det har været rigtig sjovt, at opleve de glade deltagere i Marstal Marineforening.

Vi håber derfor, at vi med dette nummer af vores medlemsblad kan vise og fortælle lidt om, hvad der har været på programmet.

Det er desværre ikke alle som har afleveret eller rettet deres mailadresse, så husk lige os, så vi kan nå dig på mail.

Vi arbejder forsat på at få lavet en papirudgave igen, så har du lyst til at hjælpe os lidt i bladudvalget eller i foreningshuset, så kontakt os i bladudvalget eller vores formand.


Fair vind derude

Hilsen fra Bladudvalget

Leder

Formanden har ordet

Afviklede aktiviteter

Kabyssen informerer om

Artikler

SAR-Aeroe informerer


Formanden har ordet

Sommeren er forbi og de første kolde, klamme og regnfulde efterårsdage er passeret. Vi har i marineforeningen fået flere nye medlemmer og det er godt der stadig er interesse for vores virke. Selv om det er svært at konkurrere med den danske folkekirke vil jeg opfordre alle, og især vores nye medlemmer, til at deltage i vores hyggelige søndagsmøder der afholdes hver søndag fra 10:00 til 13:00. Kom og få de sidste marstaller nyheder og en hyggelig snak. Vores årlige efterårsfest, hvor der blev serveret krondyrsteg, blev afholdt d. 22. september. De 39 fremmødte havde en dejlig aften og Ibs enmandsorkester spillede som sædvanlig op til sit bedste. Alle hyggede sig og havde en god aften.Den 29. september havde vi besøg af 5. klasserne fra Marstal skole. Dette besøg var en succes. De unge mennesker lyttede opmærksomt til vores fortælling om Marineforeningen og de udstillede genstande. Børnene var videbegærlige og interessen var stor. De havde mange spørgsmål angående effekterne. Besøget blev afsluttet med saftevand og lakridspiber.Ulkeaften afholdes i år d. 27. oktober hvor der serveres Klipfisk eller kogt Torsk. Sæt kryds i kalenderen og mød op til en kulinarisk fiskeoplevelse. Jeg vil opfordre især vores nye medlemmer til at deltage, da man på denne måde kan få et godt socialt samvær og lære andre at kende.  Tilmelding nødvendig.Vores traditionsrige og berømte julefrokost afholdes som sædvanlig den sidste lørdag i november. Vi starter kl. 13:30, så skulle der være tid nok til at spise sig igennem alle kabyssens formidable kulinariske oplevelser af fisk og kød tilberedt af det stærke kabyshold ”Jonner og Erik”. Ib underholder under julefrokosten og spiller efterfølgende op til dans på dækket. Jeg vil opfordre medlemmerne til at møde op. Der er plads til 65 personer og reservationsilister er tilgængelige fire uger før så husk at skrive jer på.


Ole Stryn

FormandMarstal Marineforening har overfor Ærø Kommune gjort indsigelse mod tilbygning til det gamle posthus i Havnegade, 5960 Marstal.

I lighed med Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum, Snorren, Skipperforeningen m.v. er bestyrelsen i Marstal Marineforening enig i, at det vil skæmme den gamle fine bygning. Desuden mener vi at miljøet omkring Krigsmindesmærket ikke kan bevares i sin nuværende form.


Ole Stryn

Formand

Marineforeningen har fra Marineforening Danmark modtaget denne opfordring til medlemmerne om at byde ind med materialer til en udstilling hos Fregatten Jylland.

Afviklede aktiviteter

Efterårsfesten 2017

Efterårsfesten havde i starten af tilmeldingsperioden en god tilslutning, hele 49 personer var tilmeldt men desværre for kabyssen og os andre, meldte en del af de tilmeldte fra igen.


De 39 tilbageværende hyggede sig gevaldigt med den gode mad og IBs musik i baggrunden.


De gamle ben fik sig en omgang på dansegulvet og jeg tror at alle damerne var en tur- tur-retur på dansegulvet, og de festede så det var en sømandskone værdigt.


Kabyssen foreslog at vi burde overveje "bindende tilmelding" = med betaling for maden ved afbud i sidste øjeblik. Nå, men der blev så lidt mere til fryseren til et søndagsarrangement i fremtiden. 


Marstal by Night

Som det nu er tradition, var der åbent hus til Marstal by Night, og der blev serveret skipperlabskovs og en øl på indgangsbilletten.


Kabyssen fik megen ros for den gryde de havde rørt sammen, og der blev spist op, inden Marstal  Småborgerlige Sangforening nåede at lukke den første øl op.


De mødte talstærk og udklædt op, og sang det bedste de havde lært. Der var et par solonumre imellem, heriblandt Ruben fra "Havkatten", som gav et par numre fra sin Marstal pladeudgivelse til en fuldt sal som sang med, med stemmer fra Norge, Tyskland og Færøerne, ja selve København var også repræsenteret.


Det er godt at se alle de frivillige kræfter, som vores forening kan mønstre. Marstal By Night i foreningshuset kunne ikke afholdes, hvis disse personer ikke stillede op. Redaktøren vil gerne sige tak for mad - sikke en god aften 


Besøg fra Svendborg Marineforening

Efter flere tilløb, tiltag og lidt misforståelser, fik vi endelig besøg af vores kollegaer fra Svendborg Marineforening. De to formænd udvekslede taler og vi andre drak øl til. Der var dækket op til lidt mundgodt fra vores travle kabys.


Det blev en god eftermiddag og vi fra bladudvalget fik et par fiduser og en invitation til hjælp, for at få vores papirudgave af medlemsbladet i trykken.


Som medlem af Marineforeningen i Marstal er du altid MEGET velkommen til at se Svendborgs nye lokaler på Færgevej 5, 5700 Svendborg, tæt ved havnen, skulle jeg hilse og sige fra formanden i Svendborg.


KDY besøger Marstal Marineforening

Kongelig Dansk Yachtklub.


I Juni blev vi kontaktet af Jørgen Tjellesen fra Kongelig Dansk Yachtclub vedr. et bsøg i Marstal Marineforening d. 16. juli 2017. Det måtte vi desværre sige nej til, da vi den dag fik besøg af Svendborg Marineforening.


De ankom Marstal torsdag d. 13. juli i 19 fartøjer, og skulle blive her til d. 17. juli. Et af vores medlemmer, Laila Eriksen, kom via sit arbejde på 5-masteren (Marstal Vandrehjem) i forbindelse med Jørgen Tjellesen fra Kongelig Dansk Yachtclub da de 42 personer gerne ville spise middag på 5-masteren.


Jørgen Tjellesen var ked af de ikke kunne besøge Marineforeningen. Efter lidt snak frem og tilbage tilbød vi at åbne dørene og tilberede en kold buffet torsdag d. 13. juli.

Dette tilbud blev modtaget, og da alle var blevet bænket, blev de budt velkommen. Herefter fortalte næstformand Peter Søgaard om Marstal Marineforening og historien af noget af vores udsmykning.


Arrangementet blev en stor succes,

og så godt som alle udtrykte deres glæde og tilfredshed med deres besøg.


Ole Stryn

Formand


Kabyssen informerer

Kabyssen har disse mærkedatoer for de næste godt to måneder, som I bedes notere i jeres kalendre:


Fredag den 27/10 - 2017: Ulkeaften

Søndag den 29/10 - 2017: Bacalao

Søndag den 5/11 - 2017: Dyreragout med ris

Lørdag den 25/11 - 2017: Store Julefrokost

Fredag den 3/12 - 2017: Lille Julefrokost

Fredag den 5/1 - 2018: Pudsedag med Gule Ærter


Artikler

Vikingerne kommer

Vikingerne kommer!


Torsdag nat d.27. Juli blev Marstals indbyggere invaderet, uden høje råb og sværdslag, af vikingerne på verdens største vikingeskib, den 30 meter lange Havhingsten af Glendalough med en besætning på 60 mand, hvoraf man dog lidt senere kunne konstatere, at der var op til flere skjoldmøer iblandt.


I nattens mulm og mørke havde høvdingen ført sit skib ind i den lille havn på Eriksens plads, hvor den nu lå og spærrede for al trafik frem til beddingen, der skulle have været

taget i brug samme morgen.


Den sikkert meget trætte besætning havde slået deres telte op omkring skibet og havde fået en velfortjent søvn ovenpå en anstrengende tur ved årerne, så en forhaling af skibet var blevet afslået og taget til efterretning.

Men et imponerende syn var det jo, at se dette flotte skib, som man på Roskilde vikingemuseum havde rekonstrueret efter et af de gamle Skuldelev skibe, som man havde fundet på bunden af Roskilde fjord i 1967.

Vel ude af havnen med alle mand (og kvinder) ved årerne, stod vores mangeårig medlem Villy Jensen nu tilbage med problemet alene.

Hans båd skulle have været oppe i beddingen fra morgenstunden, for at en seriøs køber kunne gå den efter under vandlinjen og denne mand kunne nu ikke vente længere og var draget videre og væk fra øen.

Men, men, der blev lavet en ny aftale og om mandagen blev båden synet og godkendt og Villy kunne nu afslutte den endelige handel og vinke farvel til Nirvana som i 36 år havde været hans og Wendy`s store passion og som havde ført dem vidt omkring, ikke mindst over Nordsøen flere gange og en enkelt gang ned over Englands vestkyst, hvor ikke mange danske sejlere har taget den tur med.

Tillykke til Villy med salget og go´vind fremover i Marstal.

Eskil.Sønderrenden

Så var den der igen.


Højtalervognen der kørte gennem byens gader og forkyndte, at i aften d.21. juli, var det tid til at komme ned i Sønderrenden og hygge sig med gode venner over et glas fadøl og evntl. lidt grillmad.

Sidst, jeg hørte denne højtalervogn køre gennem byen med det friske budskab, var for 15 år siden, hvor vi lige var kommet til Marstal og dengang som nu slog det mig, at det er den helt rigtige måde at komme ud med en vigtig besked på.

Den gamle by-trommeslager der gik rundt i provinsbyerne og varslede om lukning af strøm fra 14 til 16 eller tilbud på kartofler og gulerødder hos gartner Jørgensen, havde ikke levet forgæves.

Resultatet blev da også, at Sønderrenden var fyldt op med mennesker, der hyggede sig ved de mange borde og bænke med fadøl og vin,

mens Ib gjorde sit til at få gæsterne med på en fælles sang.

Sådan!

En stor ros til folkene bag arrangementet.

Eskil

Velkomst  til Navigationsskolens nye elever.


Fredag d. 4. august var Marstal Skipperforening igen vært for en flot velkomstaften til Navigationsskolens nye elever.

Jørner og Erik havde, traditionen tro, lavet skipperlabskovs til de ialt 51 fremmødte, hvoraf 42 var elever, og efterfølgende franskbrød med gammel ost og rom.

Men tiderne skifter også her, nogle af gæsterne spiste ikke svinekød og fik i stedet sild som eneste alternativ.

Ak ja, den religion.

Og gammel ost og rom var det heller ikke alle, der var vokset op med, så kabyssen måtte finde spegepølse og lillebror osten frem.

Men alt i alt havde det været en hyggelig aften, hvor eleverne havde mødt en varm velkomst af de forskellige foreninger, som var mødt op denne aften og varmen blev vel ikke mindre af, at med de forskellige  foreningers velkomstord fulgte en omgang.

De glade givere var: Kommunen v. borgmesteren, Navigations-skolen, Navigationsskolens støtteforening, Søfartsmuseet, Kajak-klubben, Navigatørforeningen, Skipperforeningen og Marine-foreningen og endelig som prikken over i'et, hvor Foley kom ind og gjorde opmærksom på de irske arrangementer i pub'en og i Ebbes bådhal, hvorefter han  kvitterede med en omgang.

Blandt de nye elever var der 10 unge mænd og en pige, som skilte sig lidt ud fra de andre, alle kursister fra Kenya, der var her på et udvidet kursus i sikkerhed og redningsarbejde.

Eskil

Tag over hovedet!I Motorfabrikkens nyhedsbrev d. 3. august stod der:


d.6. juli fik vi en vidunderlig gave.

Claus Peter Skov- ommelit med adresse på Thurø- besluttede at donere et nyt tag til fabrikken. Et helt nyt tag har stået øverst på vores ønskeliste fra allerførste dag. Tørvejr og ingen nedstyrtningsfare er forudsætninger for at komme i gang med alle de ideer og aktiviteter, der skal foregå på fabrikken. Det er en fantastisk tillid og generøsitet, som Claus har vist os. Og vi glæder os til at kunne invitere jer alle til et godt gammeldags rejsegilde.

Ingen tvivl om, at vi som forening sammen med mange andre foreninger og enkelt personer, glæder os over denne nyhed.

Vi har stor respekt for de 3 pigers kæmpe indsats for at rejse Motorfabrikken som fugl Føniks op af et endeligt forfald og at de har opbakning vises tydeligt ved, at der allerede nu er uddelt 187 startpatroner til medlemmer bag hele projektet.

Den anden weekend i september er der inviteret et dusin spændende folk med rumforståelse og gode ideer til workshop på Motorfabrikken, hvor målet er at samle så mange ideer som muligt til brug for fabrikkens planer og restaurering.

Det bliver spændende at følge, hvad der videre kommer til at ske og selv om nogle her måske mener, at alt det her ligger uden for Marineforeningens regi, så er det vel rimeligt, at vi også ser hvad der sker hos naboen og især når det er havnerelateret.

Hvis du er af en anden mening, tager vi gerne mod kritik til deling her i bladet.

Eskil

Havnens fremtid.


D.7.sept. havde erhvervschef Carl Jørgen Heide indkaldt til et møde i værkstedet på Eriksens plads på baggrund af, at værftet havde besluttet at flytte flydedokken til Svendborg og reducere aktiviteterne på Ærø.

Ca. 100 mennesker var mødt op og atmosfæren havde været meget positiv og konstruktiv ovenpå de forskellige indslag, som blev lagt på bordet.

Havnefoged Christian Ørndup blev valgt til dirigent.


Første indlæg var en hilsen fra Fyns Maritime Klynge.

Den blev overbragt af Troels Johan Ankerstjerne, der kort fortalte om, at andre havne også havde været i en omstillingsproces, som f.eks. Lindø og Troels indbød havnens aktører til et fremtidigt samarbejde om havnens fortsatte udvikling.


Næste indlæg blev præsenteret af Erik Kromann og Poul Sækmose,, der bl.a. slog fast, at Marstal havn havde store potentialer til at være en rummelig havn med plads til mange aktiviteter og til stadig at kunne være en levende havn med fiskere, færge og Eriksens Plads, nutid og fortid i et konstruktivt fællesskab.


Kromann og Sækmose introducerede også tanken om en fremtidig skonnerthavn, med en istandsættelse af Nordre Bedding og virksomheder der kunne servicere sådanne skonnerter.


Kromann og Sækmose nævnte også Marstal Navigationsskole, som rygraden i det maritime liv på Ærø og selv om skolen ikke ligger på havnen, så rakte dens indflydelse og aktiviteter også ind i det daglige liv på havnen.


Eskil kommenterede indlæg om skonnerthavn og opfordrede til at kigge Holbæk Kommune over skulderen, hvor man havde fulgt Træskibslaugets arbejde op, så man i dag har et større antal bevaringsværdige træskibe hjemmehørende her, nogle af dem tildelt friplads.


Tredje indlæg blev fremført af en gruppe, der kaldte sig selv disruptionsgruppen.

De bad deltagerne løse forskellige opgaver ( Hvad er skrækcenariet for Marstal Havn, Det bedste minde fra Marstal Havn, Nævn et ord der beskriver Marstal Havn i dag osv.)

Senere vil gruppen så komme frem med deres oplæg til Marstal Havns fremtid.


Dirigenten opfordrede til sidst de fremmødte om at kommentere de forskellige indlæg, hvilket dog ikke affødte mange kommentarer, men Pernille Arends mindede om, at man ikke måtte glemme havnen som et muligt hjemsted for nye on-line virksomheder.


Eskil med stor støtte af Heides referat.


SAR-AEROE informerer

Vi har fra Ærø Søredningsforening modtaget følgende til optagelse i foreningens medlemsblad

Ærø Søredningsforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling


Lørdag den 21.10.2017. kl. 10.00.

På Eriksens Plads – Marstal.

Dagsorden.

Valg af dirigent

Valg af ny bestyrelse.

Valg af 2. nye ekstra bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter.

Evt.

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med formand og kasserer.

Mød op, vi har brug for dig.


P.B.V.


John Westergaard


Modtagne Donationer

Ærø Søredningsforening har den 12.10.2017 modtaget kr. 50.000 fra Fionia fonden til indkøb af udstyr til

skib og mandskab.


Den 17.10.2017 modtog Søredningsforeningen en kasse fra London, afsender firmaet Trane & Trane,  med elektronik til en samlet værdi af 25.000.00 kr.

Et meget tiltrængt tilskud til Ærø Søredningsforening.

Fair vind og god hilsen


Bladudvalget

Ansvarshavende redaktør

Jens Weiss