Marinetelegrafen_Januar_Kvartal_2019

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Marinetelegrafen Januar Kvartal 2019


Newfoundland skonnerten Bonavista

Leder

Generalforsamling

Kabyssen informerer

Siden sidst

Kassereren har ordet

Indkomne indlæg

Leder


Efter at have været fraværende i bladudvalget i et år, er jeg tilbage på min pind sammen med Christian, Lars & Preben.

Vi vil gøre vores til at tilvejebringe et blad, som tilgodeser alle de gode tiltag, der foregår i vores marineforening, stof som er relevant, for det som forgår i Marstal og omegn, stof som beskrives af og for medlemmer, der befinder sig verden over på det blå ocean.

Du er forsat meget velkommen til at sende nogle ord, gerne med billeder.

Betydningen af et aktivt medlemsblad med meddelelser til medlemmerne, har en stor betydning for aktivitetsniveauet i vores fælles ”klubhus”, så bak op om bladet og særligt om de aktiviteter, som nogle af vores gamle kollegaer udfolder.

Vi mangler forsat en del E-mail adresser, ca. 55 stk. og vi er meget bevist om, at ikke alle medlemmer har en mail adresse, men prøv lige at hjælpe os med at finde frem til de sidste, der ikke har indleveret deres mailadresse til vores webmaster@marstalmarineforening.dk

En stor begivenhed er nært forstående, søsætningen af Bonavista, som bliver færdig rigget her i april. Mon ikke det vil trække mange gamle søulke og Marstal søfolk af huse. Det bliver nok den sidste stabelafløbning af en (næsten) ny skonnert i Danmarkshistorien, og selvfølgelig sker det i Marstal havn.

Vi må så håbe, at Christian havnefoged når at få fejet lidt foran indgangsdøren til sit nye domicil. Mere om det i bladet. 

Det var mine ord til den første leder i 2019, og jeg håber, vi ses til generalforsamlingen 2. februar.


Redaktør/Jens Weiss


Årets Generalforsamling i Marstal Marineforening.


Som det er annonceret i den Jule & Nytårhilsen, der landede i din postkasse sidste år, så afholdes årets generalforsamling lørdag den 2/2-2019 kl. 11.00 i Marineforeningens hus.


Dagsordenen kan læses her.

Kabyssen informerer


Kabyssen sørger for gule ærter til generalforsamlingen.


Ovenstående betyder derfor, at der, mod sædvanen, dagen efter ikke er fællesspisning, men selvfølgelig er der den normale medlemssøndag.

Siden sidst


Siden det seneste nummer af Marinetelegrafen (April Kvartal 2018), har foreningen afviklet flere forskellige arrangementer.

Sommerfest

Efterårsfest

Ulkeaften

Julefrokost


Alle disse arrangementer var vel søgt, flere måtte suppleres med ventelister


Som noget nyt havde bestyrelsen besluttet at forsøge sig med et julemarked, hvor interesserede kunne leje en stand, og indtægterne herfra gik naturligvis i foreningens kasse.


Det så ud til at være et populært initiativ, men døm selv ud fra billedet!Vel inde i det nye år, var foreningens første arrangement årets pudsedag den 4/1-2019.


Her har vi modtaget en tekst og nogle billeder fra dagen:


PUDSEDAG

Fredag den 4. januar var der den årlige pudsedag og ikke mindre end 18 personer mødte frivilligt op til en pudseklud. Traditionen tro blev der afslutningsvis serveret en gang gule ærter med hele svineriet.En stor tak til Jonner og Erik for veltilberedt og velsmagende Ærter.

Gudskelov blev der rester til fællesspisning efterfølgende søndag.

Lau.


Kassereren har ordet.


Nye medlemmer i Marstal Marineforening.


Man kan mene, at Marstal Marineforening er en forholdsvis statisk og stabil medlemsskare.  Sådan er virkeligheden ikke.

Siden sidste generalforsamling er ikke mindre end seks medlemmer gået fra borde. Andre fire har udmeldt sig selv af foreningen, og to er simpelthen ekskluderet, fordi de ikke har indbetalt de 350,- kroner, vi opkræver i det årlige kontingent.

Til gengæld har vi kunne sige velkommen til 21 nye medlemmer siden sidste generalforsamling, og dermed har vi en nettotilgang på ni i 2018. Det betyder, at vi præcis er 200 medlemmer her primo januar 2019.

Af de 21 nye i 2018 er der i efteråret optaget flere nye medlemmer, så vi kan sige VARMT VELKOMMEN til: Claus Bille Knudsen, Gitte Otzen, Didde Jensen, Susanne Larsen, Hans Jørgen Eriksen, Tina Greve Svalling og Kaj Frandsen. Vi har i efteråret sågar fået to nye medlemmer fra fjerne destinationer, det er Harvey Nevill Metcalf (GB) og Einar Rongved (N), begge boende i Marstal. De kan ikke få hovednummer i Danmarks Marineforening med den udenlandske oprindelse, men vi byder dem ubetinget VELKOMMEN i Marstal Marineforening alligevel.

Tag godt imod de nye medlemmer!Information om kontingent.


BetalingsService udsender nu kontingentopkrævningerne. De fleste har lagt kontingentet ind til automatisk betaling, beløbet er pt. 350,- kroner. Det kan anbefales, det letter kassererens arbejde, det letter jer selv og så glemmer I ikke at betale. De gamle regler siger i øvrigt også, at der er rykkergebyr at betale, hvis man ikke betaler til tiden. Jeg ser frem til 200 medlemmers snarlige kontingentindbetaling!


Slopkisten.


Vi har altid et mindre lager af effekter til salg fra Slopkisten. Senest er indkøbt et par af de lækre vinterjakker. Beholdningen af lune sweatshirts dækker også lige nu alle størrelser. Vi kan nærmest dag fra dag skaffe friske forsyninger efter behov, men samler sammen til evt. lidt større ordre, da fragtbeløbet i alle tilfælde er 65,- kroner, og vores avance er umådelig beskeden på nogle få kroner pr. enhed.

Så: Stort udvalg til yderst fornuftige priser lige nu i Slopkisten, der holder åbent hver søndag fra 10 til 13.


Husets energirenovering.


Som bekendt  donerede SE Vækstpulje penge til beklædning af østgavlen af Marineforeningens Hus. Projektet er udført af lokale STS I/S på bedste vis.

Her ses spidsen af østgavlen med den nye smukke beklædning. Nu mangler vi kun den sidste del af vestgavlen, så er hele huset isoleret og beklædt med vedligeholdelsesfrit “træ”. Oven i købet ser det godt ud.Indkomne indlæg.


I foreningens hus i Strandstræde er der hver mandag og torsdag en del aktivitet, efter der har været medlemssøndag.

Der er bl.a. fælles arrangement første søndag i måneden, hvor der er fællesspisning. Huset lejes ud til medlemmer, oftest lørdag.


For at holde huset tip top, er der en lille samling medlemmer der forestår rengøring, madlavning, regnskab og barvagt. En gang om året vaskes og påføres gulvet ny sæbe. Der gøres hovedrent og der er pudsedag hvor der serveres gule ærter til de fremmødte.


En hård kerne af medlemmer lægger meget tid i alt dette arbejde og forberedelser til foreningens møder og fester. Tordenskjolds Bakke er en gruppe på ni medlemmer som forestår dette arbejde. For at holde lidt kammeratligt samvær med koner, tager de for egen regning, en gang om året, på en fælles kammeratskabs tur.


Dette år gik turen til Tyskland for at se på julemarkeder og hvad der ellers hører til på sådan en tur.

Fredag morgen kl. 06:20 afgik en forsamlingen på 17 personer fra Søby havn med M/F Skjoldnæs. Der blev serveret morgenkaffe, rundstykker og en skarp.

I Fynshav ventede B.G. busser med en forsamling af sønderjyder som havde tilmeldt sig til samme udflugts tur.

Første stop grænsehandel og derefter Hamburg julemarked.
Videre til Travemünde, hvor vi ankom til hotel Maritim Travemünde lige ved indsejlingen til Lübeck.
Hotellet havde gode faciliteter, motionsrum, svømmehal og sauna.


Efter aftensmåltidet var der kammeratligt samvær for nogle af deltagerne, andre var tidligt trætte efter en lang dag og tørnede ind for natten.Lørdag var der bustur rundt i området på vej til Lübeck julemarked.

Der var mindst 40- 50 store busser parkeret på pladsen ved musikhuset, mange med danske nummerplader.  Der var pyntet godt op i gaderne, og der var gode muligheder for at handle lidt julegaver og få et glas glühwein, før vi kørte retur til hotellet.

Aftensmåltidet var en fantastisk julefrokostbuffet, med alt hvad hjerte og mund kunne begære. Lækkert anrettet og med lidt musik til.

Søndag afgik vi mod Danmark, men havde lige en tur ind over de små veje i retningen af Lübeck inde vi kørte til Flensburg julemarked. Det var som altid en god oplevelse, og der var mange danskere i Flensburgs gader.


Inden vi kørte over grænsen skulle der lige grænsehandles lidt. Herefter kørte vi rund og satte sønderjyderne af, inden det gik mod Fynshav.


B. G. busser ydede en utrolig service på hele turen. Der var altid kaffe på kande og man kunne få et sæt, når man var ved at gå tør, eller man kunne købe øl og vand til meget fornuftige priser. Det blev serveret af to meget servicemindede medhjælpere, som altid var i godt humør.

Tak til alle som deltog og bidrog med godt humør.


Tordenskjolds Bakke, der som nævnt, i dag består af 9. mand, kunne godt tænke sig, at der var flere, der kunne byde ind med lidt hjælp til de daglige opgaver i marineforeningens hus.

Det behøver ikke at være mange timer eller hver gang, men lidt flere hænder kunne man godt bruge.


Det samme gælder hvad angår barvagter til søndagenes medlemsmøder. Her ville det være dejligt, om nogen kunne tage et par vagter eller deles om dem.

 

Kammeratlig hilsen Lau og Jens


Så er der lidt nyt fra havnefronten.


HAVNEKONTORET  MARSTAL


Det er sikkert kommet en del for ørene, at Havnekontoret er flyttet fra Havnepladsen til Søndre Værft 3.

Søndre Værft 3 blev bygget i 1993, som HM. Elektro. og tegnet af Carsten Jensen ’’bygningskonstruktør’’  fra Ommel.

Bygningen blev overtaget 1. januar 2014 af El-Systems ved Jack Hansen.

Da aktiviteterne på Marstal Værft blev mindre over en årrække, ønskede Jack at sælge bygningen.

Dette kom undertegnede for øre. Hvorefter vi blev enige efter lidt forhandlinger. Derefter skulle politikerne godkende mine ønsker hvilket jo blev gjort i efteråret.

 


 


FRA KAJKANTEN


Der er ifølge undertegnede flere gode argumenter for flytningen.

En af de mindre vægtige grunde er pladsmangel på det gamle kontor. Det skal siges at, efter vi er flyttet, har vi virkelig fundet ud af, hvor lidt plads vi i grunden havde tidligere. Det er godt med albuerum på arbejdspladsen. Desuden har vi fået betydelig bedre parkeringsforhold.

En vægtig grund til ønsket om flytning er, at havnekontoret bliver mere centralt beliggende i forhold til gæstesejlerne. Idet de fleste jo ligger i den sydlige ende af havnen. Der har tidligere været kritik fra gæstesejlerne grundet den lange afstand til Havnekontoret.

Havnevæsenet har overtaget beddingerne, og har påbegyndt en dialog med rådgivende ingeniører A1- Consult vedrørende renovering og drift af ovenstående. Vi forventer at være klar med Søndre Bedding i sommerens løb. Den Nordre Bedding er foreløbig udsat, indtil der foreligger et drifts overblik af Søndre bedding efter et par år. Desuden ligger Havnekontoret tæt på beddingerne, hvilket gør den daglige drift mere overskuelig.
   

UDSIGT FRA HAVNEKONTORET


Med håbet om god vind og dejligt sejlervejr i fremtiden


Christian Ørndrup

Havnefoged

Marstal / Ærøskøbing Havne.


Søstrene fra Marstal, oplagt for vinteren i 1910.

Billedet er lånt fra: http://www.matematiksider.dk/sisters.html

Nok et besøg værd


Vi skrev sidste gang i Marinetelegrafen om Skonnerten Bonavista færdiggørelse, så vi har spurgt Søfartsmuseet til sagens fremdrift.


Vi har som svar modtaget følgende, og takker for bidraget.Newfoundlandsfarten og BONAVISTA


Fra 1890’erne til II. Verdenskrig har ikke færre end 110 marstalskonnerter deltaget i Newfoundlandsfarten i kortere eller længere perioder. Enkelte er bevaret for eftertiden, en af disse er skonnerten BONAVISTA.

BONAVISTA var i Newfoundlandsfarten i mange år også i vinteren 1925-26, der var ekstrem hård. Fem af marstalflådens newfoundlandstradere forliste den vinter, heraf forsvandt tre sporløst. BONAVISTA lå ud for Newfoundland i voldsomt vejr sammen med en anden marstalskonnert SVALEN, der forliste på nogle skær. Efter 28 døgn i oprørt sø kom BONAVISTA og dens fem mands besætning frelst i havn og glæden var stor hos familierne hjemme i Marstal.


BONAVISTA kom senere i nærfarten og fungerede sidst som lystfiskerfartøj og charterskonnert inden den i år 2000 blev indrulleret i den maritime kulturarv i Nationalmuseets regi. Skonnerten er, som bekendt,via tips- og lottomidler totalrenoveret på skrog og dæk på Eriksens Plads 2008-2012 i samarbejde Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum.


Pinselørdag 2012 gled den renoverede skonnert igen i søen under stor bevågenhed. Derpå fulgte en stille tid. 2018 kom der gang i viderefærdiggørelsen med aptering, rig, sejl, udrustning, maskineri, sejl m.v., takket være donation på 10 mio. kr. fra A. P. Møllers Fond.


Skibet har været delvist skjult af teltoverdækning, der nu er rigget af, og arbejdet om bord har derfor ikke kunnet gennemskues fra land.Nu kan arbejdets fremdrift igen iagttages, og er blevet særdeles synligt ikke mindst efter at master og spryd er sat i – og det er så sandelig noget, der pynter på BONAVISTA, der uundgåeligt fanger havnevandrernes blik. Arbejdet med færdigrigning af gafler, bomme, vanter, stag og løbende gods pågår og kan iagttages fra kajen.


BONAVISTA skal være klar til aflevering den 18. maj under festligheder igen. Den skal derpå på præsentationssejlads et par måneder eller tre i Nationalmuseets regi, hvorefter Marstal Søfartsmuseum overtager driften af skonnerten.


Kort efter afleveringen kommer en af de øvrige overlevende newfoundlandsskonnerter den noget større tremastskonnert MARILYN ANNE på besøg i Marstal, hvor den som FREM blev født 100 år tidligere på Eriksens Plads. 100-årsdagen fejres den 7. juni.


Skibene vil igen kunne ses på havnen den 25.-26. juli, hvor de anløber Marstal i forbindelse med Fyn Rundt-sejladsen.


Grønlandsturen 2019.


Grønlandsrejsen spøger stadig.


Vi har fået forlænget tidsfristen for tilmelding, men det kræver nu omgående reservering, hvis man vil med på den pragtfulde tur til Grønland.


Afrejse mandag den 19. august fra Kastrup og hjemkomst mandag den 26. august.


Vi starter med fire dage i hovedstaden, Nuuk (Godthåb), derefter går turen videre til isbjergenes hovedstad, Ilulissat (Jakobshavn) hvor vi holder forlænget weekend fra fredag med hjemrejse mandag over Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord direkte til Kastrup/København. I turen er indbygget 7-8 timer mandag den 19. i Kangerlussuaq, hvor der derfor er tid til at besøge området med museet i det gamle SAS hotel, der senere blev basecommander hovedkvarter.

I Nuuk møder vi bl.a. kammeraterne fra Godthåb Marineforening, inkl. vort medlem, Rasmus Lohse, der helt sikkert vil sørge for, at vi får set alt det, der skal ses i Nuuk.

Undertegnede sørger for, at man får set Ilulissat og omegn med isfjorden og de fantastiske isfjelde.


Prisen som Greenland Travel har fundet frem hedder 19.195,- kroner. Der skal omgående indbetales et depositum på 2.500,- kroner og restbeløbet skal indbetales 1. juli 2019.


Lige nu er vi fem medlemmer af marineforeningen, der har tilmeldt sig.

Omgående besked om tilmelding til Jens Weiss, tlf.5154 8601 eller Lars Juul, 3022 4015.Det var alt for denne gang.

Mvh.

Bladudvalget

Christian Ørndrup

Jens Weiss/ ansvarshavende redaktør