Marinetelegrafen_oktober_Kvartal 2020

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Gamle mænd og havet. Taget ved Kleven strand

Indholdsfortegnelse.


Leder

75 års jubilæum

Besøg fra Grønland

Efterårsfest

LederNår nu man har grund til at afholde et 75 års jubilæum, skal det også være en god fest for alle i foreningen. På grund af vores gennemsnitsalder og Corona virussen, måtte festen udskydes så længe, at vores æresmedlem og medstifter af Marstal Marineforening
Ingvard Poulsen, desværre havde afmønstret inden den officielle fest.

Den 22. april i år fik Ingvard Poulsen nemlig besøg af foreningens formand, Ole Stryn, og foreningens tidligere næstformand, Peter Søgaard.
De overbragte Ingvard Poulsen nyheden om, at han var blevet udnævnt til æresmedlem i Marstal Marineforening.

 

Ingvard Poulsen var med i kredsen af medlemmer, der tilbage i 1945 stiftede Marstal lokale afdeling af Danmarks Marineforening.
 

Æret være hans minde. 

Festdagen, lørdag den 29. august, blev en stor dag for alle fremmødte medlemmer med Søværnets Tamburkorps I spidsen, hvor vi først på eftermiddagen gik vi en tur igennem Marstal til de tre mindesmærker, to på havnen og et på kirkepladsen.

 

Aftenen bød på taler og rigtig god mad og glade medlemmer.

Men vi må ikke glemme, at det nu også er 75 år siden 2. Verdenskrig ophørte og Danmark blev befriet.

For 80 år siden var der mange sømænd, særligt fra Ærø, som lagde til kaj hos de allierede og kæmpede, så de var med til at redde Danmarks ære og rygte.

 

”I SKAL IKKE BLIVE GLEMT”.

 

Og det var vel også det, denne dag i Marstal Marineforening omhandlede, for der står 85 navne på søfolk, medsejlende og modstandsfolk, som gav deres liv i en krig mod undertrykkelse, mod fascisme og nazismens forsøg på overherredømme.

  

Marstal Søfartsmuseum har i den forbindelse netop opsat en udstilling om emnet.

Gunner Egholm Rasmussen og Karsten Hermansen har samlet en del kildemateriale fra den periode, for at kunne bringe det i bogform.

 

Bogen -  ”I SKAL IKKE BLIVE GLEMT” - kan købes på Marstal SøfartsmuseumKlik her for at læse Fyns Amts Avis`s artikel om bogen.

 

Formanden for Marstal Marineforening, Ole Stryn Olsen, har meddelt, at han stopper ved udgangen af denne periode og at der skal findes en ny formand.

Så har du interesse i foreningens arbejde eller vil du være en del af ”gutterne” i Tordenskjolds Bakke, så kontakt et af medlemmerne i bestyrelsen.

 

Dette medlemsblad bliver det sidste i år, og vi har bestræbt os på at lave en opsummering af optakten til vort 75. års jubilæum.

 

Der vil forsat udkomme nyhedsbreve efter behov.

 

 

 


75  årsJubilæumMarstal Marineforening fyldte 75 år i 2020.

Marstal Marineforening kunne ikke fejre sig selv på selve dagen, som er den 22. april - og så 1945. Coronaen satte en stopper for festen i april, men nu kunne vi endelig fejre 75. års fødselsdagen, nemlig den 29. august 2020.


Og den 29. august er på alle måde en speciel dato. Den 29. august 1943 står stærkt i den danske historiske bevidsthed. Den dag flåden sænkede sig selv, for at den ikke skulle falde den tyske besættelsesmagt i hænde. Den dag sagde den danske regering stop og gik af.

Den 29. august 1945 flagede København på halv, mens byens kirkeklokker kimede førtes kister og urner med 106 dræbte modstandsfolk gennem hovedstaden til Ryvangen. Her blev de 106 begravet i overværelse af Kong Chr. X, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid.

Også Marstal har en særlig 29. august begivenhed. På denne dag i 1947 blev et mindesmærke afsløret af tidligere landsformand for Danmarks Marineforening, kommandør Paul Ibsen

Mindesmærket blev udført for indsamlede midler af – netop – Marstal Marineforening.


Marstal blev hårdt ramt under 2. Verdenskrig. Ved Marstal Kirke er i 1985 opsat en smuk, kæmpestor mahogni træplade, der rummer navnene på de 85 – primært – søfolk, der mistede livet under 2. Verdenskrig. I forhold til byens størrelse det største tab nogen by havde under krigen.  Byen bærer stadig præg af den situation byen stod i, da krigen sluttede den 4. maj 1945. Mange huse kunne notere en søn, en far, eller et nært familiemedlem var død under krigens seks år.


Længe inden Danmark blev en del af krigen, havde Marstal allerede noteret omkomne på havet i forbindelse med mine- eller torpedosprængninger. Og i 1945, netop lige som man var klar over krigen måtte slutte, da blev Marstal Marineforening stiftet. Der har sikkert været brug for et sted, man kunne tale om krigen med ligestillede, om de hændelser man havde gennemgået, og måske også om det held, at man selv stadig var i live, mens så mange andre kammerater, kolleger eller familie var døde, druknet, skudt eller bare forsvundet i det kolde hav.


Marstal har flere mindesmærker i den forbindelse. Der er som nævnt mindestenen opsat i 1947 ved jollehavnen, og på dampskibsbroen det seneste monument, opsat i 2006. En dramatisk situation, skildret af kunstneren Hans Krull, hvor skibbrudne glider ned af skibssiden, hvor de ender i det kolde vand, i døden. Forfatteren, Carsten Jensen, der selv stammer fra Marstal, har skrevet en smuk tekst til mindesmærket på havnen


I forbindelse med Marineforeningens 75 års fødselsdag eller jubilæum var Søværnets Tamburkorps indforskrevet.

Med afgang fra Marineforeningens Hus spillede Tamburkorpset smukt, fulgt af en række af medlemmerne, mens man gik byen rundt og lagde rød/hvide/blå buketter ved de tre mindesmærker. Det ved jollehavnen fra 1947, det ved Dampskibsbroen fra 2006 og sidst, men ikke mindst, det ved kirken med de 85 navne på de lokale omkomne søfolk under 2. Verdenskrig, rejst i 1985 af Skipperforeningen i Marstal.


Marstal Søfartsmuseum har altid fingeren på pulsen og havde samme lørdag fernisering på en udstilling, med overskriften: ”I skal ikke blive glemt”. Her kunne ses og læses en række billeder og tekster med enkle, dramatiske historier om mange af de marstalske søfolk, der omkom under krigen.  Dagen bød sågar på præsentation af en ny bog, skrevet af to ildsjæle, den lokale Gunner Egholm Rasmussen og historikeren Karsten Hermansen. De har fundet historierne frem af gemmerne om alle byens omkomne sømænd, og historien om det det skib og forliset, der kostede dem livet. Selvom de historier er en smule ældre end Marineforeningen, så er de ikke længere væk, end mange stadig kender de familier og kendte de efterladte fra Anden Verdenskrig.

Marineforeningens Hus emmer af memorabilia fra fjerne tider. Drabelige sabler, kanonkugler, breve og billeder, skibsmodeller og meget, meget andet. Og huset lagde lokaler til den store aftengalla, hvor kabyssen nok engang diskede op med en fin og elegant menu for selskabet, der også rummede deltagelse af Marstals borgmester, Ole Wej Petersen, og formanden for Danmarks Marineforenings IX distrikt, Erik Bodal, begge med fruer, og de 50 medlemmer, der udgjorde den tilladte mønstring i lokalet.

Under festen kunne deltagerne hylde formanden, Ole Stryn Olsen, der blev udnævnt som æresmedlem af Marstal Marineforening. I motiveringen hed det bl.a., at i Oles femårige formandstid var der sket meget, og meget godt nyt. Han får ting til at ske! Forsamlingens supplerede med stor applaus til Ole.Det er de fleste bekendt, at der er en vis konkurrence mellem Ærøskøbing og Marstal. Erik Bodal kunne i sin fødselsdagstale slå fast, at Marstal Marineforening var meget ældre end Ærøskøbing Marineforening, sådan cirka 24 timer ældre.

Lidt har også ret!


Festen varede til den lyse morgen, som den slags jo skal. Vejen hjem var sikkert lidt længere end vejen ud! 

Lars Juul (kasserer i Marstal Marineforening).
Formandens tale.


Lidt historie om Marstal Marineforening

På en generalforsamling søndag 22. april 1945 på Hotel Danmark her i Marstal
stiftedes Marstal og Omegns Marineforening med kaptajn H. L. Hansen alias
"MølleborgHansen" som formand.

Tilslutningen var meget stor, idet der var tegnet 101 medlemmer.

Formanden for Landsforeningen, kommandør Paul Ipsen, der skulle have været til
stede ved stiftelsen, var på grund af trafikforholdene forhindret i at komme, men
havde i stedet sendt kaptajn Schov, der var formand for Svendborg afdelingen, for at
hjælpe til ved starten. Præcis kl. 15:00 blev der slået seks glas på skibsklokken, og kaptajn
J. C. Jørgensen, der sammen med kaptajn P. Godtfredsen havde gjort det store
forarbejde, bød forsamlingen velkommen, rettede en særlig velkomst til kaptajn. Schov
og et andet medlem fra Svendborg Afd., H.M. Jørgensen. Det forlyder at kaptajn.
Jørgensen under sin velkomsttale udtalte følgende:

"At løbetøjet var lagt og smurt - 101 medlemmer var tegnet fra starten og tilbage
står nu kun at slå klodserne fra og så give den nystartede forening de bedste ønsker
med på vejen. At foreningen måtte blive til gavn og glæde for medlemmerne såvel
for Marstal”.

Kaptajn Schov valgtes til dirigent, medens H.M. Jørgensen passede tid og skibsklokken.

Det blev enstemmigt vedtaget at stifte Foreningen, og kaptajn Schov indledte med
flagets hejsning. En smuk ceremoni hvor alle stod ret og sang 1. vers af Kong
Kristian. Kaptajn Schou udtalte ønsket om at flaget måtte veje til evighed her i Marstal.

Juni 1945. 

Gavebrev.

Denne gamle søofficerssabel (der hænger over Dannebrog på bagvæggen) er af formanden for Hovedforeningen, Kommandør Paul Ipsen, skænket til den afdeling, som indmeldte medlem nr. 12.000, og ved lodtrækning blandt flere afdelinger tilfaldt den Marstal Afdelingen. Sablen stammer fra den kendte søofficersslægt.


Herunder billedkavalkade af billeder fra Tamburkorpsets march gennem byen og blomsternedlæggelse ved mindesmærkerne: 

Tamburkorpset træder an før marchen til byens mindesmærker for faldne
Tamburkorpset med Marstal Marineforenings fane
Tamburkorpset træder af til skafning ved Marstal Marineforenings i Sta
Stemningsbillede af tamburkorpset i mindeparken, på Marstal havn
Kransenedlæggelse ved mindetavle for faldne søfolk i de to verdenskrig
Kransenedlæggelse ved mindesmærke for faldne søheltefra Marstal
Kransenedlæggelse ved mindesmærket I skal aldrig blive glemt, rejst på

Fint besøg fra Grønland.


En delegation med fruer, havde egentligt planlagt at skulle deltage i sendemandsmødet i Svendborg, men det blev som bekendt aflyst.
Det er jo en ærgerlig ting, at skulle aflyse en rejse,

og det betyder som regel også en økonomisk bet.

Så delegationen besluttede, at de ville aflægge Marstal Marineforening et besøg (muligt foranllediget af vores støttemedlem Rasmus Lohse). Så foreningen var derfor vært for en god frokost for gæster og egne medlemmer.


Her først en lille baggrundshistorie, fortalt til redaktøren af dette medie, af foreningens kasserer, Lars Juul, dernæst lidt billeder fra besøget.En lille historie om Godthåb Marineforening.

 I forbindelse med det planlagte sendemandsmøde i Svendborg, så havde Godthåb Marineforening arrangeret et besøg i Danmark med deltagelse i sendemandsmødet i Svendborg. Nu blev mødet aflyst, men 10 medlemmer af Godthåb Marineforening, med vort lokale støttemedlem, Rasmus Lohse, i spidsen, fastholdt rejsen. Turen kastede, som bekendt, også et besøg i Marstal Marineforening af sig i september.

Vort medlem og kasserer, Lars Juul, har her lavet et lille skrift, der rummer en del af historien om stiftelsen af Godthåb Marineforening i 1956. Byen hedder nu om dage, som bekendt, Nuuk, men marineforeningen har bevaret sit navn, Godthåb Marineforening.  Lars skriver: 

Monopolet for KGH i Grønland blev ophævet i 1950, og nogle af de første der nedsatte sig som private næringsdrivende allerførst i 1950´erne i Nuuk var: En Ole, der startede Oles Varehus, Bagermester A. Eckwald, og radioforhandler Ole Windstedt.

Bagermesteren, primært, og radioforhandleren var – efter min viden – primus motorer i stiftelsen af Godthåb Marineforening i 1956, og de arbejdede samtidigt stærkt med at få sendt unge grønlændere til Danmark som søfartselever på Georg Stage. Et arbejde der stadig fortsætter den dag i dag, nu med marstalleren, Rasmus Lohse, som en af hovedkræfterne. Der sker via foreningen Kommandør G. de Lichtenbergs Fond, der sikrer at et antal unge grønlændere kommer med på Skoleskibet Georg Stages togter.

Jeg kendte en Allan Idd Jensen fra min tid i Nuuk (1968-1970 og 1973-74), der dengang havde et vagtselskab med filialer i andre byer på vestkysten. Han kom til Grønland som sømand præcis i det år hvor Godthåb Marineforening blev stiftet, 1956. Han var en klassisk igangsætter og politisk engageret, og Allan blev den første dansker, der blev medlem af Landstinget. Han blev medlem og senere også formand for Godthåb Marineforening. Den aktive mand blev senere udnævnt til æresmedlem af Godthåb Marineforening. Der er den specielle historie om ham, at han endte sine dage i Rudkøbing i det firkantede, grå højhus på havnen.

Han og ungdomskæresten var nemlig begge blevet alene, men mødtes så tilfældigt og dannede par igen, for at få nogle gode år sammen. Desværre fik de ikke så mange år, som de havde drømt om, da Allan Idd døde alt for tidligt som 75-årig i 2013. Jeg mødte Allan og hans ”nye” grønlandske hustru, Alice, på et Albatros flodkryds i Ukraine i 2009, hvor han bar Godthåbs Marineforenings kasket, vi fik naturligvis en snak om gamle dage. Sjovt at han endte sine dage i Rudkøbing, hvor jeg har besøgt ham en enkelt gang i lejligheden på havnen.

Han fik den grønlandske hædersmedalje: ”Nersornaat” – om det var i sølv eller guld, husker jeg ikke, men han viste den stolt frem, da jeg besøgte ham i Rudkøbing.  Nersornaat svarer til man bliver Ridder af Dannebrog. Allan Idd Jensen var et medlem af en af Danmarks marineforeninger, vi kan være stolte af.

De bærer faklen videre i Nuuk, som vi fornemmede ved det hyggelige besøg frahttps://www.instagram.com/weiyang.ripper/  Godthåb Marineforening, her spiller Rasmus Lohse fra Marstal en god og stor rolle i 2020. - Når det regner på præsten, så drypper osv…!

Formænd_01
Formænd_Gave
DSC_6322
DSC_6324
DSC_6326

Efterårsfesten.


Grundet de gældende restriktioner på forsamlingsstørrelse, og den med forsamlingers forbundne smitterisiko, er dette års efterårsfest er aflyst.

Med venlig hilsen

Redaktionen

v/ Jens Weiss

Ansvarshavende redaktør