Marinetelegrafen April Kvartal 2017

Marinetelegrafen

Modtagne indlæg er ikke udtryk for foreningens synspunkt eller holdning.

Aktuelt stemningsbillede: To stolte skibe i dok


Indholsefortegnelse:


Husets annoncering

Bestyrelsen informerer

Fremtidige foredrag og aktiviteter

Marineskibseffekter- Medlemstilbud

Husets modernisering

Vi har modtaget


Alle billeder er klikbare men med forskelligt resultat.

(Red)

Husets annoncering

Kabyssen kalder til skafning!
Husk, at der hver den første søndag i måneden er spisning i Marinestuen kl. 11.30


April måneds tilbud-


Søndag den 2 april er der som sædvanligt den første søndag i måneden et lunt/varmt måltid i Marinestuen kl. 11.30, denne dag serverer kabyssen sild og biksemad for den nette sum af kr. 20.00


Søndag den 23 april byder kabyssen i anledning af foreningens stiftelsesdag på 3 lune retter i huset kl. 11.30


Kabyssens Herskere

Bestyrelsen informerer:


Generalforsamling 2017


På dokumentet- klik på pileikonet øverst i højre hjørne for at læse dokumentet, billederne kan ses i stor størrelse ved at klikke på dem.

Referartet kan downloades herunder


klik her

(Red)


Sendemandsmøde 2017


Årets sendemandsmøde er lørdag d. 13. maj i Aalborg.


Mødets program kan ses her i oversigtsform.

Ønsker du et detaljeret program for dagen, så klik her.


Alle foreningens medlemmer kan deltage.


Af hensyn til foreningens deltagertilmelding, så send din tilmelding til formanden.

Dagsorden

Forretningsorden

Årsberetning 2016

Fremtidssikring

Årsregnskab 2016

Indkomne forslag

Afdelings- & Distriktsformænd

Jubilarlisten var anbragt i medlemsbladet pga. en misforståelse. Klik på denne linje for at komme til jubilarlisten.

Jubilarlisten vil ikke kunne downloades, da den løbende kan blive revideret, som følge af fundne fejl, og derfor vil den eneste aktuelle liste være den, der kan ses på foreningens hjemmeside.

Alle henvendelser angående rettelser til listen bedes stilet til foreningens kasserer.

Klik på billedet for kontaktinfo

Kontaktinfo

Bestyrelsen har besluttet at entrere med Preben T. Jørgensen som webmaster på hjemmesiden


Kontakt webmaster pr. mail hvis noget på siden ikke virker, eller på

telefon: +45 2625 2649

Næste bestyrelsesmøde er den 3/4-2017


Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder kan indsende dem til formanden.


Kontaktinfo på bestyrelsesoversigten

Fremtidige foredrag og aktiviteter:

Bestyrelsen arbejder løbende med forslag til fremtidige foredrag og aktiviteter.

Herunder ses nogle af de modtagne forslag til begge dele:


Hej!


Jeg vil gerne tilbyde at holde foredrag omkring Skat's kontrol af skibe med hensyn til indsmugling af div genstande.


Jeg er operativ leder af Skat's maritime gruppe, som foretager kontrol af skibe som anløber Danmark, og foretager kontrol til søs sammen med Marinehjemmeværnet og Søværnet.


Jeg er på vej på pension og vil dermed gerne fortælle omkring et meget spændende arbejde gennem 40 år.


Mit foredrag er en rejse gennem 40 år med det maritime område dels i havne og på søen. Jeg vil også fortælle omkring store beslag af narko mm.


Der vil under hele foredraget køre powerpoint med billeder og sluttelig bliver der åbnet op for spørgsmål.


Prisen for foredraget er kr. 1.250,- og transport. Hele foredraget er ca. 1-2 timer.


Jeg er selv medlem af foreningen i Esbjerg.


Mvh


Knud Erik Rasmussen


*
Kære Ole Stryn Olsen.


Vi skriver til dig som formand for Danmarks Marineforening i Marstal.


Hvis I kunne tænke jer at besøge det dejlige M/S Museet for Søfart i Helsingør, har vi sammensat et godt tilbud til jer.


Vi har lavet to pakker, som giver jer mulighed for at opleve museet til en meget favorabel pris.


I kan læse mere om tilbuddet i det vedhæftede materiale.


Har I spørgsmål eller ønsker at booke et besøg, kan I kontakte Anne-Jette Rasmussen på

tlf. 4928 0214.


I kan også sende en mail til booking@mfs.dk.


Med venlig hilsen


Janne ChristensenJanne Christensen - Kommunikationsmedarbejder


M/S Museet for Søfart – Ny Kronborgvej 1 - 3000 Helsingør


jc@mfs.dk


www.mfs.dk


Se indsatte dokument eller besøg museets hjemmeside (klik på billedet først i tilbuddet)


Marineskibseffekter- Medlemstilbud:

Kære alle,

 

Vi har siden ophugningen af de tre korvetter haft effekter stående, som mest har værdi for de mennesker, der har sejlet med korvetterne, eller de steder de har været tilknyttet.

 

Vi ønsker at afhænde disse, og vil høre om I har interesse i dem, vedhæftet er billeder af de ting, der er tilbage.  Dette tilbud er fremsendt til følgende flådestationer: Korsør, Frederikshavn og København.

 

I og Marineforeningerne på Fyn får hermed ligeledes tilbuddet.   

 

Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Valentin Lund, Indkøber


 


 

H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S

Mobile: +45 30 70 41 30  E-mail: hvl@hjhansen.dk   

Phone:  +45 63 10 91 00   Fax: +45 63 10 91 01 

Address: Havnegade 100 D, 5000 Odense C, Danmark

Husets modernisering.

Som det ses af indsatte billeder, så er arbejdet med at beklæde noget af huset med en klimaskærm kommet godt i gang, og er sikkert fuldt tilendebragt, når dette medlemsblad udkommer.

Denne modernisering er kommet i stand via en tilflydt anonym donation

Vi har modtaget:

Indsendte indlæg:

Rettelse til indlæg i januar kvartals MT.


Tak for det udmærkede medlemsblad Marinetelegrafen.


Dog har der sneget sig et ”r” ind i omtalen af foredraget om FULTON. Her står at skibet er en slettorp skonnert. Det er der ikke noget der hedder. Når en skonnert er rigget uden råsejl på fokkemasten (bortset fra en rå til bredfokken) er den sletrigget og benævnes slettopskonnert, i FULTONs tilfælde en tremastet slettopskonnert eller tremastet sletskonnert – eller som de sagde de gamle: en tremastet slettopper.


Med venlig hilsen

Erik Kromann

Redaktionen iler med at meddele, at fejlen er rettet.

(Red.)

Motorfabrikken.
Så skete der virkelig noget på havnen i Marstal, 3 friske piger med fremsyn fik nøglen til motorfabrikken overrakt efter et symbolsk beløb afgivet på den endelige auktion i Svendborg.

Stort tillykke med det flotte initiativ for et kommende medborgerhus her i Marstal, vi er mange, også her i foreningen, der vil følge med i den kommende tids arbejde med at få huset op at stå, og ser man på alle de hjælpende hænder, der var mødt op på arbejdsdagen, er der ingen tvivl om, at det skal blive en succes.


Eskil

Tordenskjolds skriver hjem...


Fra Didde


Tordenskjold'ere og ledsagere, 14 personer, var på en fælles nydelsestur til Flensborg fra onsdag d. 15. marts til fredag d. 17. marts 2017.


Der var arrangeret kørsel i privatbiler fra Marstal til Færgen i Søby, hvor turen startede i fineste stil med delle- eller skinkeburgere samt øl og vand til alle.

Vi fik fyrstelig behandling af mandskabet på Skjoldnæs, der bl.a. sørgede for en fotograf, som i bedste VIP-stil 'vinklede' os fra alle sider.

Da vi gik i land ved Fynshav, stod en bus (med forplejning) og ventede os, og vi kørte til Hotel Arkadia i Flensborg.

Hotellet var glimrende, værelserne lyse og rene - men maden....den smagte såmænd udmærket, men vi behøver ikke at skrive hjem om den!

Traveturene i Flensborg fortjener til gengæld lidt skriveri.

Vi var heldige med vejret og kunne trave byen igennem i solskin, mens vi kiggede på de smukke, gamle huse, listige steder, loppemarkeder og forretninger.

Et af de listige steder kunne brilliere med et frokosttilbud på muslinger, og nogle af os syntes, det kunne være værd at prøve. Et par stykker havde aldrig spist muslinger før, hvilket selvfølgelig afstedkom flere muntre bemærkninger. Èn mente, der var sand i skallen men blev affærdiget med, at det bare var fordi, han troede, han skulle spise skallerne og de ikke var kogt nok.

Muslingerne var gode, hvidvinen kold - og solen skinnede, just som vi kunne ønske det.

Efterfølgende travede vi på mere bytur, og vi kom bl.a. ned til skoene over gågaden, som får en kommentar med fra Flensborg avis:"Historien om skokunstens begyndelse er for øvrigt ikke spor dramatisk.

- Det var bare for sjov, fortæller folk, der har boet i gaden så længe, at de mindes det første par sko.

For nogle år siden begyndte det med et enkelt par, så kom der flere til, og der var også arrangeret en kast-dine-sko-op-konkurrence.

På en måde kom der lidt sport i at være med, og sådan opstod de hængende skulpturer, der nok er det mest fotograferede kunstværk i gaden.

Faktisk er det slet ikke så nemt at få et par sko til at blive hængende på kablet. Der skal et godt øje og nogle præcise kast til, inden det lykkes.

Der går en historie om, at et par sko så så gode ud, at forbipasserende pillede dem ned igen med en krog på en lang stang.

Og der er en anden historie, som beretter, at skoene hænger i et bestemt mønster, så man kan finde vej frem til gadens hæler, men den skal nok tages med et gran salt."


Det bedste ved turen var det gode selskab med samværet og hyggen, de gode senge på hotellet, og turen sluttede godt af med en fælles fourageringstur i Fleggaard, inden bussen tog os videre til Fynshav, hvor vi igen gik ombord på Skjoldnæs.

Tak for en hyggelig tur.

På gruppens vegne

Didde

Nyt fra sø- og havnefronten.

Havnefogeden for Ærøskøbing og Marstal Havne har sendt os følgende interview med ham, bragt i "Fynsk Erhverv"


Havnene skal være frirum og god adgangsvej til naturen.

Den nye havnefoged i Ærøskøbing og Marstal havne vil opretholde og bygge på det høje serviceniveau.

Efter at have været til søs siden 1984, de seneste 10 år med Marstal som base, så valgte Christian Ørndrup at blive mere landfast, og det seneste halve år har han været i sin nye stilling som havnefoged for havnene i Marstal og Ærøskøbing, som begge er både lyst- og erhvervshavne.

Jeg havde i nogle år tænkt på "at gå i land”, fortæller Christian Ørndrup. Så da denne stilling blev slået op, - så var der ingen tvivl. Det var det jeg havde lyst til, - og stadig med smagen af det maritime.

Det er dejligt at være hjemme - men også en udfordring at være hjemme, og jeg har to havne.

Men det har været en god start i samarbejde med de dygtige medarbejdere, og jeg møder mange nye mennesker hele tiden.

Der er sket en ændring siden den nya havnefoged tiltrådte, idet sejlernes mærkater fremover skal afhentes på havnekontoret i henholdsvis Ærøskøbing og Marstal, hvilket både betyder at havnefogeden får hilst på flere af brugerne og dels sparer den dyre forsendelse.

Havnene kan og skal give frirum og en god adgangsvej til naturen, Det er begge havne, der har de kvaliteter, - og så skal vi holde serviceniveauet på havnen, så brugerne og kunderne får en god oplevelse.

De to havne har omkring 30.000 anløb om året, - og det antal skal vi selvfølgelig have forhøjet, - så service skal der til, så det huskes.

Som erhvervshavne er der også en positiv udvikling, idet, kornudskibningen er steget i Ærøskøbing, og den udvikling forventes yderligere stigende.


Venlig hilsen

Christian Ørndrup

Havnefoged

Ærøskøbing og Marstal havne

Drama i Nordsøen- Danske skibe undsætter norsk sejlskib i havsnød.


Skipperen på "Esvagt Sigma" har sendt os dette indlæg.


Modtaget fra Henning Møller/skipper/Esvagt Sigma

Emne: Slik var dramaet da «Blåmann» kom i hafsnød!

Kilde: ELISABETH BIE- Stavanger Aftenblad

OPPDATERET: 05.MAR.2017 09:42

PUBLISERET: 04.MAR.2017 19:50


«Blåmann» til kaj på Shetland dengang da Kurt Riska sejlede over med sejlskib i oktober i fjor.

FOTO: Privat


Sådan var dramaets forløb da «Blåmann» kom i havsnød

Stiv kuling, 6–7 meters bølger, motorstop, tom dieseltank, komplet mørke

og fødderne i vand midt i Nordsøen.

Alligevel blev skipper Kurt Riska fra Hommersåk aldrig rigtigt bange.


Af ELISABETH BIE- Stavanger Aftenblad  link til den originale artikel. (Betalingsside)

Søndag 26. februar drog Ejeren Kurt Riska, hans samlever og to venner af gårde fra Hommersåk med kurs mod Shetland. Turen var en tiltrængt ferie, og efter planen skulle de have været tilbage på Hommersåk søndag 5. mars.


 Sejlskibet «Blåmann» er lidt af et syn.Ejer Kurt Riska håber det bliver muligt at få skibet tilbage i topform.

Den første nat overnattede vi på Utsira. Forholdene var flotte. Dagen efter fortsatte vi vestover, sejlede hurtigt. Alt gik fint og godt.

Natten til tirsdag var jeg alene på vagt, de andre lå og sov. Vi sejlede hurtigt, holdt ca. 7-8 knob.

Det regnede og blæste en stiv kuling, og bølgerne var på ca. 6–7 meter, fortæller Riska.

Sejlskibet «Blåmann» bugseres til Finnøy. LINK til ”Blåmann´s besætning hentes over på Esvagt Charita”


Ca. Kl. 05.30 norsk tid hørte han et dunk i båden. Han lurede lidt på hvad det var. Men dunkelyde er ikke akkurat usædvanlige om bord i en båd. Dette dunk var imidlertid så kraftigt, at Vagles samboere vågnede og kom op.

– Så gik alarmen

– Alarmen som varslede at båden tog vand ind begyndte at ringe. Vi startede pumperne, og fik standset alarmen, siger Riska.

Men et kvarter senere gik alarmen igen. Og Riska oppdagede at han stod med fødderne i vand.

– Da forstod jeg at noget var rivende galt. Alle blev vækket, og vi iførte os flyde- og redningsudstyr.

Riska bestemte at sejlene skulle ned. Hovedmotoren måtte startes for at få gang i større pumpekapasitet. Det gik godt. En stund.

– Så døde motoren

– Så var det kristisk. Vi forsøgte først at varsle Shetland Radio, men vi var fortsat 64 nautiske mil, eller ca. 10 timer derfra (Blåmann´s position: 59 n53 og 001ø19), så det blev for langt. I stedet udsendte vi et mayday-signal. Heldigvis fik vi hurtigt kontakt med det danske redningsfartøj«Esvagt Sigma».Vi fortalte at vi tog vand ind, og at vi var løbet tør for brændstof, siger Kurt Riska.

Da «Blåmann» forlod Hommersåk, havde de over 1000 liter diesel om bord. Da motoren stoppede, var tanken tom. Riska forstod ingenting. Efter en stund viste det sig at tanken alligevel  var halvfuld, dieselen havde bare forflyttet sig til den anden siden i tanken, da båden krængede.

– Var du bange?

– Ikke netop bange. Vi havde godt kommunikationsudstyr, redningsbåde og andet redningsudstyr. Vi vidste jo også, at vi var tæt på mange olieboringsanlæg, og at det var mange skibe i området. Men da motoren stoppede og strømmen også gik i de allerede mørke morgentimer, da var det ikke spændende at  være skipper på «Blåmann», indrømmer Kurt Riska.

Et lille lyspunkt var det, da de fandt ud af, at de alligevel havde diesel, til slut fik startet motoren , og dermed også pumperne igen.


Valg: Båd eller sikkerhed

«Esvagt Sigma» ankom, og prøvde en stund at hjælpe med pumpingen. Men Esvagt-skibenes instruks er at redde menneskeliv, ikke materielle ting.

«Blåmann» sendte udsendte mayday-signal over radioen. Det danske redningsskib «Esvagt Sigma» var halvanden time fra positionen.

Kurt Riska udtaler:


– Så da de skulle have vagtskifte, måtte vi vælge: enten at tage med et andet skib, «Esvagt Alpha», til Bergen. Eller at forblive på «Blåmann» og forsøge at klare os selv. Det var ikke et enkelt valg at forlade den flotte skude. Men som vi lærte på skipperskolen: er du i tvivl, så er der ingen tvivl. Da vælger du sikkerheden. Vi tog med til Bergen.Han berømmer Esvagt og mandskapet.

Om bord i «Esvagt Alpha» fik vi en komplet lægeundersøgelse, og blev behandlet som konger. Vi kunne ikke være blevet samlet op af mere flinke og hyggelige folk, siger han.

Onsdag eftermiddag den 1. marts ankom de fire til Bergen. Så blev det nogen timer på Kystbussen, før de var hjemme på Hommersåk igen.

 

De fire som var om bord på «Blåmann», blev bragt til Bergen med redningsfartøjet «Esvagt Alpha», som lørdag lægger til kaj i Sandnes.

 

Pål Christensen

Forsikringsselskabet hvor «Blåmann» er forsikret, betaler bugseringen af Sejlskibet hjemover. Den blev samlet op af «Esvagt Chastine» i Nordsøen fredag. Den forventes at være fremme på bådevæftet på Finnøy søndag eftermiddag.Kurt Riska følger bugseringen meget nøje hjemmefra. Han håber at «Blåmann» blir sat tilbage i perfekt stand, sådan at drømmen om en jordomsejling med sejlskibet kan realiseres i fremtiden.

– Meldingerne jeg får nu, går ud på at bugseringen går trægt. Årsagen til det, er at «Blåmann» fortsat tager vand ind. Og jo hurtigere bugseringen går, des mere vand. Derfor er der mistanke om at det kan være slået hul i bugen af skibet, siger Kurt Riska.

Som fortsat ikke ved, hvad der forårsagede dunket, som startede dramaet i Nordsøen.

Han overtog «Blåmann» i juli i fjor. Siden er det blevet til mange seilture, og han sejlede til Shetland med skibet i oktober i fjor.


Hilsen Henning Møller/skipper/Esvagt Sigma


Prøv at klikke på billederne i artiklen!

Blåmann ved kaj
Blåmann for fulde sejl
Esvagt Sigma
Skipper Kurt Riska
Besætningen fra Blåmann undsættes
Esvagt Alpha
Esvagt Chastine

"Det Gamle Værft"

Hej alle.


Vi er blevet opfordret til at sende et par linjer om, hvad der sker på det "Det Gamle Værft" i denne tid.


Jonas er på bedding på Det Gamle Værft for at blive vedligeholdt. Jonas er en nittede See-ewer fra 1911 og er hjemmehørende i Museumshafen Kappeln.

(læs mere her: jonas-von-friedrichstadt  og her museumshafen-kappeln )


Det er 2. gang Jonas er på bedding hos Os. Den er søsterskib til Amazone og Petrine, som også plejer at komme på bedding hos os.Vi arbejder også sammen med Flensburg Museumshafen og får jævnligt nogle af deres skibe på bedding. Gerne skiftevis Gesine og Slæbebåden ”Flensnburg”De bedste hilsener

Karina Hildebrandt Jørgensen

 

Det Gamle Værft

Ærøskøbing Havn 4a

5970 Ærøskøbing

Tlf. nr.: 6252 1222                   


Vi bliver i en havn- men ikke en af øens. Nej vi skal et smut til Cape Verde, hvor en tidligere Søbyfærge er kæntret. Færgen var i gang med at losse, og havde kun nået at losse 2 containere, da lasten forskubbede sig, og skibet kæntrede. Der meldtes ikke om hverken havforurening, skader på personer, savnede eller dødsfald.

Læs mere her.


Fra vor "udsendte medarbejder" har vi modtaget følgende:


På en forårs dag i Marstal sejlklub fik de fremmødte en demonstration i pleje af deres havefliser og tagplader.


Det blev også demonstreret, hvordan man fjerner mos i sin græsplæne på en effektiv måde.

Så mosset har ikke en chance, hverken gemt i plænen, af vejen oppe på taget, eller i vejen på fliserne i haven.


Det var ÆRØ Tag-/Fliserens & haveservice  v/ Finn Christiansen, som havde afset sig tid til at byde på lidt oplysning om emnet og efterfølgende på lidt til hals og mave.


Sejlklubben fik ved den lejlighed renset et godt stykke af deres mosbegroet fliser foran klubhuset.


Mangler du et godt "jysk" tilbud, kan du kontakte Finn på tlf. 29 28 49 29 og han stiller sig til rådighed for dig.


Da Marinetelegrafen er et kvartalsblad, vil medlemmerne logisk kunne forvente, at næste nummer udkommer i juli kvartal.

Men bladudvalget består af mennesker, der også har planer om sommerferie, så næste nummer kommer ud i starten af oktober måned. Nyhedsbreve vil blive udsendt i forhold til nyhedsmængden.

(Red)

Redaktionsudvalget består af:

Eskild Windfeld - Lund

Christian Ørndrup

Ansvarshavende redaktør - Jens Weiss